Image
Bild: Catena

Catena ökar förvaltningsresultatet med 18 procent

Bolag Catenas hyresintäkter i perioden januari-september steg tolv procent till 1 150 miljoner kronor och förvaltningsresultatet uppgick till 723 miljoner kronor vilket är en ökning med 18 procent i jämförelse med samma period förra året.
Publicerad den 28 Oktober 2022

Januari-September 2022:
# Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 1 150 Mkr (1 027).
# Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 911 Mkr (821).
# Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 723 Mkr (611).
# Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 230 Mkr (1 260).
# Periodens resultat ökade till 2 133 Mkr (1 615), motsvarande ett resultat per aktie om 48,56 kr (40,25).
# Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 375,58 kr (292,75).

Catenas vd Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten:
– Vi går ifrån ett logistiknätverk som bygger på "just in time" till ett större fokus på "just in case", eftersom företag behöver kunna hantera snabbt skiftande konsumentbeteenden och scenarier. Med vår unika markbank och sektorledande portfölj är Catena redo att stödja nuvarande och framtida kunder i denna transformation.
– Drivet av invasionen av Ukraina samt rådande energikris i Europa, har volatiliteten på kapitalmarknaderna påverkat fastighetsbolagens möjlighet att anskaffa kapital. Att sia om vart inflation och räntor tar vägen är svårt, Catena hr intagit en hållning med en låg belåningsgrad och en hög räntetäckningsgrad vilket borgar för utrymme att agera på möjligheter som dyker upp i denna tid samt genomföra våra projekt med goda marginaler. Detta tillsammans med att övervägande del av våra hyreskontrakt är knutna till konsumentprisindex gör att vi kan parera effekten av högre inflation och räntor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Artikelserien del 4: Från ruinens brant till lyckad rekonstruktion

Bolag Ett turbulent år. Så kan man sammanfatta året mellan 2019 till 2020 för Real Holding. Men de lyckades vända på skutan trots att rekonstruktionen tog mer än ett år att genomföra. Det läser du här mer om i Fastighetssveriges fjärde del i artikelserien om konkurser och rekonstruktioner vi minns.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige