Image
Vanda 3, en av Sveriges största tryckerifastigheter, får ny ägare.
Vanda 3, en av Sveriges största tryckerifastigheter, får ny ägare. Bild: Åke Gunnarsson/VUE

Barings köper av Pictet och Brunswick

Transaktioner Pictet Alternative Advisors och Brunswick Real Estate har avyttrat blandfastigheten Vanda 3 i Akalla till Barings, som har förvärvat fastigheten inom dess europeiska core-strategi. Fastigheten består av cirka 63 000 kvadratmeter datacenter, tryckeri, lager och kontor. Brunswick kommer fortsätta att ansvara för utveckling och förvaltning på uppdrag av Barings.
Publicerad den 6 September 2022

Fastigheten Vanda 3, som förvärvades av Pictet och Brunswick i december 2020, har ett strategiskt läge i norra Stockholm utifrån både ett logistiskt och infrastrukturmässigt perspektiv som möjliggör flertalet utvecklingsmöjligheter. Vidare är området ett av Stockholms högst prioriterade för etablering av datacenter.

Sedan Pictet och Brunswick förvärvade fastigheten har driftnettot ökat med nästan 20 procent och två omfattande hållbarhetsprojekt har initierats, vilka förväntas resultera i energibesparingar uppgående till cirka 60 procent.
– Vårt samarbete med Pictet har fungerat mycket väl och vi är nöjda med de resultat som har uppnåtts på en förhållandevis kort tid, i synnerhet de energibesparingar som kraftigt minskar fastighetens klimatavtryck. Det finns flertalet utvecklingsmöjligheter kvar som vi nu ser fram emot att ta vidare tillsammans med Barings, säger David Hävermark, partner på Brunswick.
– Vi är mycket nöjda med försäljningen av Vanda 3 och det ompositioneringsarbete som har genomförts. Vanda 3 är en unik fastighet med tydlig hållbarhetsprofil och potential för långsiktigt värdeskapande, säger Partha Sarathy, Head of Asset Management på Pictet.
– Vanda 3 är en starkt intäktsgenererande fastighet, och har en ytterligare utvecklingspotential för såväl last mile-logistik som datacenter. Med utmärkta transportförbindelser, en stark och diversifierad hyresgästermix och användning, och därtill goda hållbarhetskvaliteter, utgör Vanda 3 ett starkt tillskott till vår Norden-portfölj och som en del av vår europeiska core-strategi. Vår ambition är att ytterligare stärka dess dominerande marknadsposition, och vi är nöjda med att kunna behålla Brunswick som asset manager för fastigheten, säger Andreas Norberg, Managing Director och Head of Nordics Real Estate på Barings.
– Vanda 3 är redan en imponerande core plus-tillgång och vi avser att ytterligare stärka dess användning och ESG-kvaliteter. Tack vare vår lokala närvaro, globala insikter och betydande likviditet har Barings en stark ställning för att få ut det mesta av de olika möjligheter som erbjuds i Europa. Vi kompromissar inte gällande de tillgångar vi förvärvar och har ett särskilt fokus på fastigheter i bästa läge med en attraktiv prissättning och vi är måna om att ta vara på möjligheter i såväl joint ventures som enskilda möjligheter inom logistik, bostäder och kontor på marknader som Norden, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna, säger Gunther Deutsch, Managing Director och Head of European Real Estate Transactions på Barings.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige