Image

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland - 26 januari 2022

26 januari

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland.
Arrangeras jämna år i Norrköping och ojämna i Linköping. 2022 arrangeras seminariet alltså i Norrköping.


Program Fastighetsmarknadsdagen Östergötland 2022

09.00 Välkommen!
Anna Bellman, moderator
Eddie Ekberg, chefredaktör, Fastighetssverige, Nordic Property News
Ingemar Rindstig, expertkommentator/sidekick

09.10 Makroanalys
Skenande energipriser, Rysslands-hot, inflation – det händer mycket i den makroekonomiska världen. Hur ser läget för dagen ut – hur påverkas den svenska ekonomin och i förlängningen den svenska fastighetsmarknaden?
Maria Wallin Fredholm, makroanalytiker, Swedbank

09.40 Analys – den svenska fastighetsmarknaden
Logistik, bostäder och samhällsfastigheter har utvecklats väldigt positivt, medan köpcentrum och cityhandel har haft det tuffare i spåren av pandemin. Samtidigt ifrågasätts kontoren av omställningen till ett mer flexibelt arbetsliv. Hur ser trenderna framåt ut?
Maryrose David, analyschef, Savills Sverige

10.10 Analys – det politiska läget
Bostads- och fastighetsfrågorna brukar sällan spela avgörande roller i politiken, men i somras fick ju faktiskt frågan om fri hyressättning regeringen på fall. I september, ja då är det val. Heimstadens Kent Persson tillhör - med sin bakgrund som partisekreterare under Reinfeldt - de i branschen som bäst kan orientera sig i politikens snårskogar. Här ger han sin analys av det politiska läget: Vad händer med kreditrestriktioner, ränteavdrag, investeringsstöd och så vidare?
Kent Persson, samhällspolitisk chef, Heimstaden

10.35 – 11.05 Fika och mingelpaus

Tema: Läge och framtid – samtal
Passet före lunch ägnas åt samtal om fastighetsbranschen och stads- och samhällsutveckling. Hur är läget idag och hur ser det ut framåt?

11.05 A: Konsulterna
Hur utvecklas de lokala fastighetsmarknaderna i Östergötland? Hur ser trenderna ut och vad har vi att vänta oss framöver?
Lars Svensson, senior advisor, Svefa
P-O Skoog, partner och rådgivare, Zelvio 

11.25 B: Stadsarkitekterna
Hur ser Linköpings och Norrköpings stadsarkitekter på städerna på sikt? Hur vill de att städerna ska utvecklas och vilka är de viktigaste budskapen till fastighetsägarna?
Erik Adolfsson, stadsarkitekt, Linköping
Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköping

11.45 C: KSO:erna
Med åtta månader kvar till nästa val; hur vill kommunstyrelsens ordförande i Linköping och Norrköping utveckla sina städer? 
Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjligheterna?
Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M), Linköping
Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköping

12.10 Lunch och mingelpaus

13.10 Analys – läget i regionen
Hur har Östergötlands återhämtning efter pandemin sett ut? Hur utvecklas tillväxten, arbetslösheten och andra viktiga nyckeltal?
Vilka är möjligheterna och de stora utmaningarna framåt?
Malin Thunborg, enhetschef för enheten för tillväxt, Region Östergötland.

13.35 Jättesatsningen i Motala – lägesrapport
Vattenlands- och äventyrsbolaget Lalandia har anläggningar i Billund och Rödby i Danmark. Nu vill bolaget göra sin första etablering i Sverige – i Motala. Stora möjligheter för den lilla östgötakommunen men också en del utmaningar. Fem detaljplaner har tagits fram – och överklagats. Hur ser planerna ut?
Hanna Hammarlund, verksamhetschef, Strategisk samhällsplanering, Motala kommun

14.00 Panel: Framtidens stadskärna, mötesplats och kontor
Stort panelsamtal om morgondagens sätt att leva och därmed morgondagens stads- och fastighetsutveckling: Hur ser morgondagens stadskärna ut? Morgondagens attraktiva plats? Morgondagens kontor? Gränserna mellan vad som är vad suddas ut allt mer. Hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett nytt innehåll och nya möjligheter när arbetsliv, privatliv, handel, kultur, bostäder, kontor och mötesplatser alltmer smälts samman?
Christian Claesson, regionchef Öst, Fastighets AB LE Lundbergs
Simon Helmér, vd, Östsvenska Handelskammaren
Emil Colldin, fastighetschef, Castellum Linköping/Norrköping
Niclas Söör, vd och grundare, Dospace
Fredrik Larsson, digital strategist & communication manager, Linköping Science Park

14.30 Fika och mingelpaus

15.00 Digitalisering – 5G och framtidsmöjligheter
Digitaliseringen har förändrat världen och vårt sätt att leva - men fortfarande är utvecklingen bara i sin linda. Nu håller 5g på att rullas ut - vad betyder det för fastighetsägarna och vilka krav ställs? En av branschens främsta proptech- och digitaliseringsexperter ger sin syn på dagsläge och framtid kring en av branschens viktigaste frågor.
Kaj Winther, CDO, Fastighetsägarna  

15.30 Profilen: Sven-Olof Johansson
Fastighetsnestorn Sven-Olof Johansson är en av Sveriges mest erfarna i branschen. Han har grundat, och är vd för, Fastpartner. Hur är hans syn på marknaden idag - vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Och vad krävs egentligen för att attrahera hyresgäster tillbaka till kontoren?
Sven-Olof Johansson, vd, grundare, storägare, Fastpartner
Fastighetsmarknadsdagen Östergötland 2022

Var: Värmekyrkan, Holmentorget 3, Norrköping

När: 26 januari 09.00 - 16.00
(registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris:   4995 kronor exkl. moms (fysiskt deltagande)

4495 kronor exkl. moms (digitalt deltagande)

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtidens Östergötland som arrangeras av Fastighetssverige och lokalnytt.se.

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) i Östergötland som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

I de olika programpunkterna möter du nyckelpersoner från branschen.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Covidläget: Dagen kommer genomföras utifrån de restriktioner som nu är aktuella. Det vill säga med krav på covid-bevis för såväl talare som besökare, sittande publik, max åtta per sällskap och en meters utrymme mellan sällskapen. 

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:

Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se


Se film från ett tidigare år: