Image

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping - 2 April 2020

2 april

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. Dagen arrangeras i samarbete med Jönköpings Kommun.


Medverkande Fastighetsmarknadsdagen Jönköping 2020

Karin Klingenstierna, moderator

Karin Klingenstierna, moderator

Karin Klingenstierna har en bakgrund som lärare på gymnasiet och yrkeshögskolan men sedan drygt 20 år är hon professionell moderator, konferencier och artist. 
Stefan Attefall

Stefan Attefall

Stefan Attefall var mellan 2010 och 2014 civil- och bostadsminister (KD) i Alliansregeringen och införde bland annat de bygglovsbefriade attefallshusen. Han har varit ordförande i KDU, gruppledare i riksdagen (2002-2010) och suttit i KD:s partistyrelse 2001-2015. Sedan han lämnade politiken är han egenföretagare och arbetar bland annat som rådgivare i samhällsbyggnadsfrågor.
Helena Jonsson

Helena Jonsson

Helena Jonsson är landshövding i Jönköpings län sedan 2018. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Helena Jonsson är utbildad lantmästare och utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
Petter Bengtsson

Petter Bengtsson

Petter Bengtsson är sedan 2017 vd för Zynka Group som driver digitaliseringen av bygg- och fastighetsbranschen genom att tillhandahålla skräddarsydda digitala lösningar för fastighetsägare och byggentreprenörer.
Christian Wictorin

Christian Wictorin

Christian Wictorin är affärsutvecklingschef på Corporate Fiber. Han var tidigare försäljningschef för IP Only i Sverige och dessförinnan manager för Smart City & Digital Strategy på WSP. Han är civilekonom från Högskolan i Halmstad och har även arbetat för bland andra Vicicom, Itux Communication (Com Hem) och Teracom.
Mikael Söderlundh

Mikael Söderlundh

Mikael Söderlundh är analyschef och partner på Pangea Property Partners där han började 2011. Innan dess jobbade han på Leimdörfer under sex år.
Helena Olsson

Helena Olsson

Helena Olsson är sedan 2014 chef för Stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm och arbetar för att främja levande städer och platser, platssamverkan och urban mobilitet. Hon har tidigare bland annat varit chefsekonom på Stockholms Handelskammare, borgarrådssekretererare inom Stockholms stad och analytiker på HUI.
Claes Måhlén

Claes Måhlén

Claes Måhlén är sedan 2009 chefsstrateg med ansvar för gruppen för marknadsanalys inom räntor, krediter, råvaror och valuta på Handelsbanken. Han har en bakgrund inom makroekonomisk analys.
Thorbjörn Hammerth

Thorbjörn Hammerth

Thorbjörn Hammerth är vd på Vätterhem sedan fem år och dessförinnan sju år som vd på Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Thorbjörn har även tidigare erfarenhet som marknadschef på NCC. Han är styrelseledamot i två nationella styrelser i arbetsgivarorganisationen Sobona och Sweden Green Building Council. 
Stefan Lind

Stefan Lind

Stefan Lind är sedan augusti 2019 chef för enheten översiktlig planering på Jönköpings kommun. Stefan har tidigare arbetat som samhällsbyggnadsstrategi i Jönköpings kommun med ansvar för övergripande infrastrukturfrågor.
Pia Orthén

Pia Orthén

Pia Orthén är Hållbarhets- och innovationschef på Stenvalvet. Hon är civilingenjör från KTH och har lång erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor, senast som konsult på Structor Miljöbyrån i Stockholm. 
Niclas Söör

Niclas Söör

Niclas Söör är grundare och VD till co-workingbolaget DoSpace. DoSpace har funnits sedan 2017 och driver idag fem kontor i fyra städer i Sverige. Niclas har tidigare arbetat på ett flertal roller inom innovationssystemet i Östergötland. 
Ulrika Elmersson

Ulrika Elmersson

Ulrika Elmersson är sedan 2019 digitaliseringsstrateg i Region Jönköpings län. Tidigare arbetade hon med ungdoms- och kompetensförsörjningsfrågor för svensk industri. Ett stort fokus har legat på hur vi på bästa sätt möter Generation Z, en generation som ser digitaliseringen som en förlängning av sig själva.
Jan Pihl

Jan Pihl

Jan Pihl är sedan 2013 ordförande för länets Digitaliseringsråd. Han har tidigare arbetat med digitaliserings- och IT-frågor inom konsultbranschen, senast som chef inom CGI. Digitaliseringsrådet har fått stor nationell uppmärksamhet som en unik samverkansplattform och för sina goda resultat i kommunernas digitaliseringsresa.
David Gerson

David Gerson

David Gerson (L) är ordförande i Junehem, ett nybildat kommunalt bostadsbolag i Jönköping kommun. Bolaget är resultatet avsammanslagning av fem mindre bostadsbolag under 2019. Förutom det är David egenföretagare och sitter i den politiska ledningen för Jönköping kommun.
Ilan De Basso

Ilan De Basso

Ilan De Basso (S) är kommunalråd i Jönköping sedan 2010 med ansvar för bl.a. skola, socialpolitik, äldreomsorg och arbetsmarknad samt ordförande för Jönköpings kommuns bolagskoncern Rådhus AB.

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping

Var: Elite Stora Hotellet, Jönköping

När: 2 april 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 8.15)

Pris: 4495 kronor exkl. moms

Du anmäler dig till seminariet här.

Fastighetsmarknadsdagen är ett heldagsseminarium om fastighetsmarknaden, näringslivsutveckling och framtiden i Jönköpingsregionen. 

Under seminariet avhandlas ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad m.m.) som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.

Du kan följa framväxten av årets seminarium på den här sajten – här kommer vi löpande att presentera nya programpunkter och nyheter relaterade till eventet.

Fastighetssverige och lokalnytt.se arrangerar årligen ett stort antal seminarier med fokus på den kommersiella bygg- och fastighetsmarknaden.

Du kan läsa om 2019 års upplaga här.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet?

Kontakta:
Eddie Ekberg
0736-574316
eddie@fastighetssverige.se

Nicklas Tollesson
0705-841402
nicklas@fastighetssverige.se
 

Se filmen från senaste seminariet här:


Arrangeras i samarbete med: Partners: