Image

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg - 21 November 2019

Torsdag 21 november 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15)

Digitaliseringen påverkar alla delar av näringslivet och samhället. De som inte är med på banan hamnar hopplöst på efterkälken. Det här seminariet ger er vägledning i det nya digitala fastighetslandskapet.


Du kan ladda ner programmet som PDF-dokument här.

09.00 Välkommen
Eddie Ekberg, chefredaktör, lokalnytt.se, Fastighetssverige och Nordic Property News
Karin Adelsköld, moderator

09.15 Så här ska Göteborg ta täten
Göteborg ligger bra till i digitaliseringsarbetet. Men för att fortsätta ligga i toppen krävs att staden och regionen kraftsamlar. Så här ska det gå till.
Tore Johnsson, samordnare, Digital Agenda Västra Götaland

09.40 Fastighetsaktörernas agenda
Hos de allra flesta bolagen i fastighetsbranschen finns digitalisering med som en prioriterad fråga högt uppe på agendan. Vilka trender tror man kommer dominera framöver och hur ser prioriteringarna ut? Var finns den digitala affären framöver?
Jonas Sonberger, CDO, Balder
Peter Karlsson, innovationsledare, Akademiska Hus
Stephan Begic, IT-chef, Stena Fastigheter  

10.05 Satsning på digitala tvillingar ska revolutionera stadsutvecklingen
Just nu växer ett stort och långsiktigt Chalmersbaserat kompetenscentrum fram där spjutspetsforskning inom digitala tvillingar ska leda fram till en revolutionerad stadsutveckling.
Anders Logg, föreståndare, Digital Twin Cities, Chalmers

10.30 Fika- och mingelpaus

11.00 Fastighetens dolda tillgångar i den digitala tvillingen
Fastighetsbranschen är en av de branscher som genomgår en tydlig digital transformation. För fastighetsägarna innebär detta stora möjligheter att ytterligare kapitalisera på sina tillgångar, men också risker för de aktörer som inte har en tydlig strategi för att möta nya digitala affärsmodeller.
Petter Bengtsson, vd, Zynka Group

11.25 Utveckling kräver nytt tänkande
IoT, Big Data och smarta städer är bara några av de teknologier som kommer ha stor påverkan på hur vi uppfattar världen – men det är inte där utmaningarna finns utan i vår oförmåga att hantera de förändringar som teknologin har på samhället och den enskilde individen. Här kommer vi utforska den påverkan som teknologin har på samhället och företagen. För fastighetsbranschen krävs nya tankemönster som kan ta oss till nya höjder.
Aric Dromi, futurolog, internetfilosof, professionell bråkstake
Programpunkten kommer att hållas på engelska.

12.10 Lunch- och mingelpaus

13.10 Vad innebär den pågående AI-revolutionen?
Vad innebär den pågående AI-revolutionen för oss som individer, för samhället i stort och framförallt för ledare inom fastighetsbranschen?
Göran Lindsjö, AI-rådgivare

13.35 Så här ska byggbranschen bli mer digitalt mogen
Byggbranschen beskrivs ofta som digitalt omogen - vad beror det på och vad kan göras för att förändra den bilden? Här ges några förslag.
Ylva Berg, CIO, Tyréns

14.00 Ett demokratiskt verktyg i samhällsbyggnadsprocessen
Reaktioner på nybyggnation förmedlas ofta som negativ, det är de som är emot som hörs och ofta sätter bilden av vad medborgarna tycker. Med hjälp av modern digital teknik kan man nå nya grupper, få fler att delta och få positiva röster att höras mer. 
Johan Nyhus, chef för Reformklubben, Göteborg

14.25 Fika- och mingelpaus

14.55 Effektivisering genom innovation
Riksbyggen satsar hårt på digital transformation med effektivisering och hållbarhet i fokus. Det handlar om allt från att spara in 150 000 skickade kuvert per år till att automatisera interna processer och skapa digitala tjänster för kunderna.
Amir Chizari, CDO, Riksbyggen

15.20 Så här kan data förändra vårt sätt att utforma framtidens städer
Byggsektorn är den minst digitaliserade sektorn i världen och är i starten på en massiv transformation. Hur kan data förändra vårt sätt att planera, designa och konstruera framtidens städer? Hur kan tillämpningen av avancerad teknik, som AI, i tidigt skede bidra till att lösa samhällets stora utmaningar gällande befolkningstillväxt, ökad urbanisering och klimatförändringar? Här får du svaren.
Gunilla Liedman, Customer Success Manager, Spacemaker


Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg 2019

Var: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen, Göteborg. 

När: 21 november 09.00 - 16.00 (registrering och frukostmingel från 08.15).

Pris: 4995 kr exkl moms. 

Anmälan: Här!

Digitaliseringsfrågorna är de kanske hetaste frågorna i fastighetsbranschen just nu. Många menar att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och att hälften av dagens yrken kommer att vara försvunna om 20 år. Hur påverkar detta samhället och fastighetsbranschen? Vilka trender ska man hoppa på och vilka ska man undvika? Hur arbetar branschen när det gäller digitalisering? Seminariet Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg ger dig vägledning och inspiration i det nya digitala fastighetslandskapet.

På den här sajten följer du eventets framväxt. Här får du fortlöpande information om vad seminariet kommer att innehålla.

Har du frågor eller funderingar? Tips eller idéer om vad som borde tas upp på seminariet? Kontakta:

Nicklas Tollesson
0705 - 84 14 02
nicklas@fastighetssverige.se

Eddie Ekberg
0736 - 57 43 16
eddie@fastighetssverige.se

Partners:
Film från det senaste eventet: