Image

Ytterligare ett bolag emitterar preferensaktier

Ekonomi/Finansiering K2A Knaust & Andersson emitterar preferensaktier och räknar med att få in 100 miljoner kronor. Vid god efterfrågan kan erbjudandet komma att utökas med ytterligare 75 miljoner kronor.
Publicerad den 4 Mars 2015
Johan Knaust Bild: K2A
Johan Knaust

K2A grundades 2013 av Sveafastigheter-grundarna Christer Andersson och Johan Knaust tillsammans med Olle Knaust. Johan Knaust är vd för bolaget.

Bolagets ambition är att i egen regi utveckla och producera bostadshyresrätter med låg rörelserisk, för långsiktigt ägande och förvaltning. Bolagets affärsidé innefattar också förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter med låg rörelse- eller motpartsrisk, huvudsakligen samhällsfastigheter.

K2A har sedan verksamheten startade under 2013 aktivt bearbetat kommuner och andra fastighetsägare på ett antal universitets- och högskoleorter i syfte att förvärva planlagd mark för nyproduktion av såväl hyresbostäder som studentbostäder.

K2A har härigenom tillförsäkrat sig planlagd mark för nyproduktion av cirka 1 300 lägenheter varav cirka 800 studentlägenheter. Dessutom har K2A under samma period förvärvat 186 befintliga studentbostäder och en samhällsfastighet. Härutöver för K2A löpande diskussioner med olika aktörer om ett flertal potentiella möjligheter för såväl studentbostäder som andra former av bostadshyresrätter.

Styrelsen gör bedömningen att en nyemission av preferensaktier stärker bolagets finansiella beredskap i syfte att både tillvarata vissa av de attraktiva projektmöjligheter som bolaget är i diskussion om och framtida projektmöjligheter samtidigt som styrelsen anser att preferensaktier är ett för K2A väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet. I första hand skall emissionslikviden användas till att delfinansiera nybyggnationsprojekt av studentbostäder och hyresbostäder samt i andra hand till förvärv av förvaltningsfastigheter.

Teckningskursen är 250 kronor per aktie och den årliga utdelningen uppgår till 20 kronor per preferensaktie.

Aktierna ska noteras på First North Premier.

Bolagets styrelseordförande Olle Knaust, styrelseledamot Christer Andersson, styrelseledamot Johan Thorell samt Gunlis Knaust har anmält intresse att teckna 7 200, 4 000, 4 000 respektive 4 800 preferensaktier.

Bolagets Certified Adviser i processen är Avanza. Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Bookrunner och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till K2A i samband med erbjudandet.

Beräknad första handelsdag är 2 april.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är ett modernt fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter för alla typer av boenden. Vi utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning.

K2A:s fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter.

K2A:s dotterbolag Svenska Studenthus fokuserar särskilt på utveckling av studentbostäder och erbjuder idag studentbostäder i Stockholm, Örebro, Gävle, Umeå och Kiruna. Svenska Studenthus kommer framöver även att kunna erbjuda stude...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Savills utveckla transaktionsteamet när nyckelduon lämnar

Karriär Carolina Herling blir ny chef för Savills transaktionsrådgivning när Niklas Zuckerman lämnar för att bli vd för Odd Molly. Samtidigt lämnar också Anders Nordvall sin roll på fastighetsjätten. Niklas Samulesson, vd för Savills Sverige, berättar för Fastighetssverige vad det här betyder för de fortsatta affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY