Image

”Riksbanken har fel beräkningsunderlag”

Bostäder Riksbankens analyser om hushållens skulder bygger på svagt faktaunderlag. Beräkningen av skuldkvoten tar inte hänsyn till att Sverige har ett skattefinansierat välfärdssystem och att svenska hushåll har en innestående tillgång genom socialförsäkringssystemet, menar Veidekke och Rikshem, som har låtit Evidens granska fem påståenden om skuldsättningen och bostadsmarknaden i Sverige.
Publicerad den 28 September 2015
Lennart Weiss Bild: Eddie Ekberg
Lennart Weiss Ilija Batljan. Bild: Rikshem
Ilija Batljan.

I analysen menas att det finns stora felkällor i Riksbankens analyser och nu varnar aktörerna för en fördjupad bostadskris om politikerna väljer att följa fler av Riksbankens åtgärdsförslag.

- Politikerna bör tillsätta en analysgrupp med uppgift att göra en neutral och oberoende analys av hushållens skulder. Riksbanken driver idag en intensiv kampanj och föreslår mycket långtgående åtgärder som sannolikt skulle utlösa en fastighetskris om de genomförs, samt fördjupa redan svåra problem på bostadsmarknaden, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

- Dagens jämförelser av hushållens skulder innehåller stora felkällor och tar inte hänsyn till att Sverige har ett annat välfärdssystem än många andra länder. De svenska hushållens skulder är i realiteten betydligt lägre i förhållande till deras inkomster än vad Riksbanken hävdar och jämför man med andra europeiska länder är de inte särskilt alarmerande, säger Ilija Batljan, vice vd på Rikshem.

De båda initiativtagarna till rapporten menar att det är dags att politiker, media och andra myndigheter börjar granska Riksbankens analyser och slutsatser.

- Riksdagen bör snarast initiera en neutral och oberoende analys av den svenska skuldsättningen så att politiker och myndigheter utgår från korrekta jämförelser, fortsätter Ilija Batljan.

- Det är dags att politikerna tränger in i bostadsbyggandets finansiella villkor. Varje ny bostad som byggs ska finansieras, och politiken måste ha en uppfattning om hur ansvaret ska fördelas mellan hushåll, stat, banker och kommersiella aktörer, annars kommer bostadsbyggandet att falla från redan låga nivåer, säger Lennart Weiss.

Med tillgång till statistik från Eurostat har Evidens gjort en jämförande analys mellan tolv länder som visar att de svenska hushållens skuldsättning är betydligt lägre än vad Riksbanken redovisar. Sveriges höga skatter ger lägre redovisade disponibla inkomster men ger i andra änden stort utbyte av välfärdstjänster som hushåll i andra länder måste betala ur egen ficka. Detta påverkar jämförelserna, men sådana analyser saknas idag, enligt rapporten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson: "Det kommer bli ett förvärv där i år"

Bolag P-G Persson är nu inne på sitt fjortonde år som börs-vd för Platzer Fastigheter och är utan tvekan en av de tongivande branschprofilerna som är med och bygger staden Göteborg. Här berättar han mer om varför bolaget aldrig breddat sig utanför Göteborgsområdet, hur kontorssituationen i staden kommer påverkas med alla nyetableringar som är på gång och ett förvärv som han garanterar kommer bli av under 2022.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY