Image
Jörgen Andersson.
Jörgen Andersson. Bild: Wästbygg

Wästbygg till börsen – tar in minst 950 miljoner

Bolag Nu presenterar Wästbyggs detaljer kring sin notering. Bolaget vill ta in nyemitterade aktier om 800 miljoner kronor. Vd Jörgen Andersson säljer aktier för 150 miljoner Rutger Arnhult säljer inga aktier.
Publicerad den 21 September 2020

Noteringen beräknas, beroende på marknadsförhållanden, genomföras under det fjärde kvartalet 2020.

Jörgen Andersson, vd och delägare i Wästbygg:
– Jag kom till Wästbygg 2003 för att initialt vara med och bygga upp verksamheten när kontoret i Göteborg etablerades. 17 år senare är jag oerhört stolt över resan vi har gjort. Wästbygg har haft en stark utveckling under flera år, både vad gäller koncernen som helhet och vår lönsamhet. Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär också att kännedomen om Wästbygg ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera.

Cecilia Marlow, styrelseordförande i Wästbygg:
– Wästbygg har en imponerande utveckling bakom sig och är redan etablerat som ett framgångsrikt entreprenad- och projektutvecklingsbolag. I kombination med sunda värderingar och stort hållbarhetsfokus är bolaget väl rustat för ytterligare tillväxt, där en stark organisation, en beprövad affärsmodell och god finansiell ställning är fundament. Med detta som bas finns goda möjligheter att skapa aktieägarvärde.

Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade B-aktier om cirka 800 Mkr och befintliga B-aktier om cirka 150 Mkr vilka erbjuds av Bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolagets styrelse, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att emittera ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller cirka 143 Mkr.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till cirka 1 093 miljoner kronor.
Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. Jörgen Andersson, via Fino Förvaltning AB, kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom bolaget. I och med etableringen av Inwita Fastigheter AB kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande.

Inom Wästbyggs verksamhet läggs stort fokus på hållbarhet. Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder. Inom sitt verksamhetsområde vill Wästbygg bidra till ett hållbarare samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och därmed förbättra människors livsmiljöer. Ett uttalat mål är att bolagets verksamhet ska vara fossilfri 2030.

Wästbygg har under flera år arbetat målmedvetet med att förbereda bolaget för en publik miljö. En notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget avser att huvudsakligen använda nettolikviden från erbjudandet till en ökad andel utvecklingsprojekt samt uppbyggnad av en förvaltningsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter.

Av emissionslikviden kommer i första hand avdrag att göras för emissionskostnader samt för att återbetala aktieägarlån på 30 miljoner kronor till M2 Holding AB.

Under perioden juli 2019 till juni 2020 hade Wästbygg intäkter om 4 059 mkr och ett rörelseresultat (enligt IFRS) om 228 mkr, vilket ger en rörelsemarginal om 5,6 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir SBB:s storsatsning på äldreboenden: "Ska förvärva mer i Norden"

Bolag SBB sätter nytt ambitiöst mål för sina äldreboenden: dubbla volymen inom två år. För att leda den utvecklingen utses Magnus Edlund till chef för affärsutveckling av äldreboenden. För Fastighetssverige berättar han om sin nya tjänst, den ambitiösa målsättningen, var man tittar på förvärv och möjligheterna att kliva in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY