Image
Jörgen Andersson.
Jörgen Andersson. Bild: Wästbygg

Wästbygg till börsen 13 oktober

Bolag Nu har Wästbygg publicerat prospektet inför sin börsnotering. Bolaget tar maximalt in 943 miljoner kronor i nyemissioner och värderas efter genomförandet av erbjudandet till 3 146 miljoner kronor.
Publicerad den 1 Oktober 2020

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 13 oktober 2020.

Priset per B-aktie i erbjudandet är 96 kronor, motsvarande ett totalt värde av alla utestående aktier i Wästbygg om cirka 3 146 Mkr efter genomförandet av erbjudandet, inklusive övertilldelning.

Erbjudandet utgörs av 8 333 333 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 800 Mkr samt 1 562 500 befintliga B-aktier, vilka erbjuds av bolagets vd och delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB, motsvarande cirka 150 Mkr. Det totala erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgår till cirka 950 Mkr.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolagets styrelse åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, emittera ytterligare högst 1 484 375 nya B-aktier, motsvarande cirka 143 Mkr och högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till cirka 1 093 Mkr, motsvarande cirka 35 procent av det totala antalet B-aktier i Wästbygg efter genomförandet av erbjudandet.

Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. Jörgen Andersson, via Fino Förvaltning AB, kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Svolder AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 300 Mkr. Åtagandena motsvarar totalt 27 procent av det totala erbjudandet inklusive övertilldelning.

Jörgen Andersson, vd och delägare i Wästbygg:
– Genom en mångårig fokusering på utvalda marknader och segment har vi byggt upp en stor kompetens inom våra affärsområden och etablerat oss som en attraktiv samarbetspartner för våra kunder. Utifrån ett långsiktigt och målinriktat arbete har Wästbygg uppvisat en stark utveckling under flera år. Vi ser även goda möjligheter till fortsatt tillväxt, framförallt genom att öka andelen utvecklingsprojekt. Där ger en börsnotering oss de ekonomiska förutsättningar som krävs för att produktionsstarta nya projekt i ett högre tempo än idag. Inte minst gäller det inom samhällsfastigheter, där vi även kommer att äga och förvalta egenutvecklade fastigheter. Wästbygg arbetar redan idag som ett publikt bolag i flera avseenden. En börsnotering är därför ett naturligt nästa steg för oss och ger dessutom Bolaget ytterligare en kvalitetsstämpel.

Cecilia Marlow, styrelseordförande i Wästbygg:
– Wästbygg har med en tydlig strategi etablerat sig som ett framstående entreprenad- och projektutvecklingsbolag med höga ambitioner inom hållbarhet. En börsnotering skapar goda förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling och ökar kännedomen om Wästbyggs verksamhet. Tidpunkten är rätt för nästa steg i bolagets utveckling och jag ser goda möjligheter till värdeskapande i en publik miljö.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige