Image

Wallenstam överklagar miljardupptaxering

Juridik Förvaltningsrätten har beslutat att inte ändra Skatteverkets beslut gällande upptaxering om 1 473 miljoner kronor. Skattekravet på Wallenstam uppgår till 412 miljoner kronor. Wallenstam kommer att överklaga till kammarrätten.
Publicerad den 4 Maj 2011
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam. Bild: Wallenstam
Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam.

Den sammanlagda upptaxeringen för försäljningar genomförda under 2006 och 2007 uppgår till 1 473 miljoner kronor innebärande ett skattekrav på Wallenstam om 412 miljoner kronor.
Upptaxeringen bedöms till stor del kunna kvittas mot skattemässiga underskott i koncernen. Därutöver har Skatteverket fattat beslut om upptaxering avseende andelsförsäljningar under 2008 med 245 miljoner kronor, vilket inte medför något krav på betalning av skatt, eftersom bolaget kan kvitta upptaxeringen mot ett skattemässigt underskott. Wallenstam kommer i samband med överklagandet att ansöka om fortsatt anstånd med betalning av tillkommande skatt.
– Utgången i förvaltningsrätten är en besvikelse, då förvaltningsrätten ändrat skatteförutsättningarna för att kunna försälja fastigheter genom nybildade bolag. Samtidigt bör framhållas att det inte är ovanligt att skattemål måste föras vidare till kammarrätten för att en mer kvalificerad prövning ska kunna ske, säger vd Hans Wallenstam.

– Efter samråd med våra rådgivare i det aktuella ärendet är det enligt vår uppfattning ingen anledning att ändra den riskbedömning som gjorts i vår årsredovisning. Förvaltningsrättens dom motsägs enligt vår bedömning av såväl rättspraxis som uttalanden i förarbeten och de rättsutlåtanden som lämnats in i målet, säger Hans Wallenstam.

Kortfattat gäller tvisten i huvudsak följande:
Försäljningar av svenska näringsfastigheter sker numera oftast genom så kallad paketering, vilket innebär att en fastighet först överlåts till ett nybildat svenskt dotterföretag, varefter andelarna i dotterföretaget säljs. Som utgångspunkt är kapitalvinst på andelar i ett sådant dotterföretag skattefri. Paketering är en försäljningsteknik som lagstiftaren förutsåg skulle bli vanlig när reglerna om skattefria försäljningar av dotterföretag infördes. Frågan i målet är om något undantag från skattefriheten kan gälla för det aktuella bolaget på grund av antalet genomförda försäljningar.
Det är Wallenstams bestämda uppfattning att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Uppfattningen delas av externa jurister som analyserat försäljningarna och skatteverkets argumentation samt stöds även av de rättsutlåtanden som lämnats in till förvaltningsrätten. Wallenstam räknar med att ärendena kommer att avgöras tidigast inom ett par år.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Sparbössan växer – på egna villkor

Bolag Sparbössan är väldigt selektivt som fastighetsbolag: Fastigheterna i portföljen bör ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. Så när vd Sara Östmark pratar om att bolaget är inne i en "tillväxtresa", ja, då är det tillväxt på egna villkor och i egen takt. – Det handlar om vilken typ av organisation man vill jobba i, berättar hon för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige