Image
Rolf Buch.
Rolf Buch. Bild: Vonovia

Vonovias budpliktsbud: 215 kronor

Bolag Vonovia har nu lagt sitt budpliktsbud på Hembla; 215 kronor per aktie, samma pris som de köpte av Blackstone för.
Publicerad den 8 November 2019

Vonovia äger cirka 71,69 procent av rösterna och cirka 64,21 procent av aktiekapitalet i det svenska fastighetsbolaget.

Vonovia avser att behålla Hemblas befintliga utdelningspolicy att inte lämna någon utdelning till aktieägarna de närmaste åren; gör istället ytterligare investeringar i fastigheter som långsiktig ägare.

Vonovias erbjudande om 215 kronor kontant per B-aktie till samtliga aktieägare i Hembla motsvarar ett totalt värde om cirka 19,979 miljarder kronor för alla aktier i bolaget.

Priset i erbjudandet kommer inte att höjas, meddelar Vonovia.

Erbjudandet motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 20 september 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Vonovias avtal om förvärv av Blackstones aktiepost i Hembla), 15,6 procent jämfört med den volymvägda betalkursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste tre månaderna som avslutades den 20 september 2019, och -0,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 6 november 2019. Det totala värdet på alla aktier i Hembla uppgår till cirka 19,979 miljarder kronor.

– Vi erbjuder alla aktieägare ett slutgiltigt pris till en attraktiv premie. Som vi visat med Victoria Park förstår vi hur värde skapas genom ett större antal lägenheter och vi kommer att börja implementera vår strategi. Att förvalta våra innehav på ett socialt hållbart sätt som sätter hyresgästen i centrum för vår affärsverksamhet har också visat sig vare en attraktiv investering för våra aktieägare, säger Vonovias vd Rolf Buch.

Genom sina förvärv av Hembla och Victoria Park har Vonovia blivit Sveriges största fastighetsbolag för bostäder, med sammanlagt ungefär 38 000 lägenheter i landet. Hemblas och Victoria Parks innehav kompletterar varandra väl och ger Vonovia god exponering mot Sveriges tre största städer. Detta gör det möjligt för Vonovia att vidare expandera sin skalbara tjänsteplattform på den svenska marknaden. Vonovias ambition att erbjuda hyresgäster attraktiva hem stöds av bolagets affärsmodell som ger upphov till stordriftsfördelar: Vonovia skapar synergier och effektiviseringar i hela fastighetsportföljen. Vonovia gör långsiktiga investeringar i underhåll, energieffektiv modernisering och seniorvänliga anpassningar av sina fastigheter, och kommer att arbeta för att säkerställa att effektiveringar genomförs och att Hembla ges full möjlighet att dra nytta av bolagets expertis, köpkraft och finansiering.

Hemblas vd Svein Erik Lilleland säger:
– Hemblas vision är att skapa levande samhällen med ett tydligt fokus på hyresgästerna. Denna vision utmynnar i en strategi som stämmer väl överens med Vonovias långsiktiga engagemang om att skapa högkvalitativ boendestandard för hyresgästerna. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna stärka vårt långsiktiga perspektiv ytterligare tillsammans med Vonovia. Under de senaste åren har Vonovia visat sin förmåga att skapa värde för både hyresgäster och aktieägare samtidigt som bolaget blivit Europas ledande fastighetsbolag för bostäder. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Vonovia för att fortsätta den framgångsrika resan tillsammans.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas den 11 november 2019 och avslutas den 9 december 2019. Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 16 december 2019. Erbjudandets fullföljande är inte föremål för några villkor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetsbolaget på frammarsch i textilstaden

Bolag Delar av Borås centrum står inför en spännande utveckling de närmaste åren då Pulsen Fastigheter ska förtäta med närmare 60 000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor. Nyligen avslutades samrådet för den detaljplan som håller på att tas fram, och här berättar Pulsens vd Christer Södeliden mer om planerna för området – och hur bolaget siktar på att växa i övrigt framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.