Image

Victoria Park över 10 000 kronor per kvadratmeter

Bolag Victoria Park fortsätter att höja värdet i beståndet, och ger i år även utdelning på stamaktierna, 0,20 kronor (-).
Publicerad den 18 Februari 2016
Peter Strand. Bild: Victoria Park
Peter Strand.

Marknadsvärdet uppgår nu till 7,3 miljarder kronor, motsvarande 10 375 kronor per kvadratmeter.

Under Q4 har värdeförändring på fastigheter påverkat resultatet med 294 miljoner kronor (64). Värdeökningen hänförs främst till ökade hyresintäkter från standardhöjningar men förklaras även av de lokalavtal som tecknats med Malmö Stad och Göteborgs kommun om sammanlagt 5 Mkr som tillträtts, samt att antaganden för den generella hyreshöjningen för 2016 fått genomslag i värderingen. Med anledning av en fortsatt hög efterfrågan på bostadsportföljer och god tilltro till bostadsmarknaden har direktavkastningskravet sjunkit.

- Sedan årsskiftet 2012/13 har hyresvärdet ökat med 12 procent, jämfört med cirka 4 procent, som motsvarar den generella årliga hyresutvecklingen. Det är glädjande att konstatera att vår strategi bär, skriver Peter Strand i vd-ordet.

Siffrorna för helåret:

Intäkterna ökade till 622 miljoner kronor (298).

Driftsnettot var 314 miljoner kronor (128).

Resultatet per stamaktie efter utspädning ökade till 5,49 kronor (1,77).

Marknadsvärde per kvadratmeter uppgick till 10 375 kronor (8 662).

Substansvärdet per stamaktie ökade under året till 13,87 kronor.

- Vår intjäningsförmåga har ökat markant under året till följd av genomförda investeringar, slutförda bruksprövningar samt sänkt vakansgrad och ger en hyresökning om 37 miljoner kronor på årsbasis. Sammantaget har vi en god finansiell ställning och därmed stor handlingsfrihet. Det gör att vi kan och ska fortsätta investera i värdehöjande uppgraderingar, förtätningsprojekt samt förvärv när vi finner lämpliga bostadsbestånd till rätt pris. Jag ser med tillförsikt fram emot innevarande år och att fortsätta leverera på beprövad strategi med socialt ansvarstagande för att skapa ytterligare aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt, säger Peter Strand.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige