Image

Värdeförändringar tyngde Fastpartners resultat

Bolag Fastpartner presenterar ett minskat resultat för årets tredje kvartal. Främst beroende på ökade räntekostnader och negativa värdeförändringar.
Publicerad den 28 Oktober 2011

Intäkterna ökade med 14,4 procent till 113,4 miljoner kronor (99,1).

Driftnettot för perioden uppgick till 77,7 miljoner kronor (67,6) vilket är en ökning med 10,1 miljoner kronor eller 14,9 procent.

Förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet i fastighetsrörelsen exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick för perioden till 47,9 miljoner kronor (57,2) eller 0,94 (1,13) kronor per aktie.

Förvaltningsresultatet har minskat främst till följd av ökade finansiella kostnader.

Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 12,3 miljoner kronor (10,0).

Finansiella poster uppgick till - 47,1 (-6,1) miljoner kronor. Resultatförsämringen förklaras främst av ökade räntekostnader om -19,9 miljoner kronor till följd av högre marknadsränta och ökade räntekostnader hänförliga till bolagets kassauppbyggnad. Periodens negativa värdeförändring på Fastpartners innehav i Allenex (före detta Linkmed) belastar de finansiella posterna med -18,1 miljoner kronor jämfört med föregående period då innehavet genererade en positiv värdeökning om 5,7 miljoner kronor.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,0 miljoner kronor (97,6). Resultatförsämringen beror främst på ökade räntekostnader, negativa värdeförändringar avseende Fastpartners innehav i Allenex samt högre kostnad för uppskjuten skatt som ej har någon effekt på kassaflödet.

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY