Image

Utvecklar nytt kvarter i Lund

Bygg/Arkitektur Nu kan ett sår i Lunds stadskärna från 60-talets rivningar börja läkas. Biograf vid Bankgatan, butiker med entré mot Mårtenstorget och nya bostäder ger ny form åt kvarteret Galten vid Mårtenstorget. Byggnadsnämnden har nu beslutat att arbeta vidare med förslaget "Carlsson på taket" som arkitektkontoret Marge har tagit fram. Kvarteret ägs av NorCap och Wästbygg.
Publicerad den 23 November 2018
Kvarteret Galten i Lund ska utvecklas. Bild: Marge/tmrw.se
Kvarteret Galten i Lund ska utvecklas. Kvarteret Galten i Lund ska utvecklas. Bild: Marge/tmrw.se
Kvarteret Galten i Lund ska utvecklas.

Ur ett parallellt uppdrag har nu ett gestaltningsförslag för kvarteret Galten tagits fram. Det är Marge arkitektkontor som har ritat ett förslag för kvarteret som kan ge ytterligare liv vid Mårtenstorget och längs med Bankgatan. Det ska nu ligga till grund för en ny detaljplan i området.
– Med dagens beslut visar vi att vi att vi äntligen är på väg att realisera detta viktiga projekt. Det vinnande arkitektförslaget har på ett bra sätt både skapat plats för nya butiker, nya bostäder och kanske en ny större biograf. Detta samtidigt som de värden och den miljö som vi och Lundaborna värnar tillvaratas på ett bra sätt. Inte minst bevaras TePe-huset till största delen vilket vi tycker är väldigt viktigt, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden i Lund
Den nya utformningen ger en attraktiv lösning med goda förutsättningar i framtiden, samtidigt som den bygger vidare på hur kvartersstrukturen ser ut i stadskärnan. En biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

– Galten kommer att vara Lunds och dess invånares nya mötesplats. Vi vill värna om platsens befintliga kvaliteter, samtidigt som vi vill markera det centrala läget med attraktiva bostadshus och nya centrumfunktioner. Det robusta förslaget från Marge Arkitekter ger oss förutsättningar att skapa ett komplement till Mårtenstorget som förvandlar området från en anonym baksida till en aktiv framsida säger Jens Winther, vd i NorCap, och Anders Bolltoft, affärsutvecklingschef i Wästbygg.

Förslaget sluter åter kvarteret och blir en del av kvartersstadens signum. Med nya butiksentréer mot både Mårtenstorget och Bankgatan kommer gatulivet att öka. Inne i kvarteret kan det bli caféer och restauranger som samlas runt en liten grön plats, där man sparar en äldre stor plantan som ger lummig grönska. Passagen mellan det inre kvartersrummet och Mårtenstorget utvecklas för att bli mer tydlig. Inne i kvarteret finns också privata bostadsgårdar med grön karaktär, en del av dem upphöjda.

– En levande stadskärna är otroligt viktig för en stad. Fler människor i rörelse skapar en mer attraktiv och trygg stad. Det bidrar även till bättre underlag för handel och service. Marge förslag tillskapar viktiga funktioner för att stimulera en levande stadskärna. Med fler bostäder, service och publika verksamheter blir kvarteret Galten ett viktigt tillskott. Förslaget sluter åter kvarteret, läker det samt tillför goda stadskvaliteter till centrala Lund. Samtidigt skapas ett fint inre rum i kvarteret för besökare och boende att upptäcka, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

I förslaget finns ett hundratal nya bostäder inne i kvarteret och längs Bankgatan. Byggnadsnämnden vill dock att detaljplanearbetet ska utgå från att bebyggelsen i den högre delen ska sänkas. Detta för att ta hänsyn till kulturmiljö, skuggbild och mikroklimat. I det kommande arbetet med detaljplanen kommer bebyggelsestrukturen ses över. Det slutgiltiga förslaget bestäms först i detaljplanen som kommer att tas fram under 2019.

Galtenprojektet utvecklas av företaget Centrumshopping Lund AB, som är ett 50/50 % joint venture mellan den danska utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Planerad byggstart är 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Akelius vd: Det är svårt att ge prognoser

Bolag Framtiden är mer osäker än vanligt och Akelius har intagit en försiktig inställning till nya investeringar för att upprätthålla ett stabilt finansiellt läge. Företagets vd Ralf Spann berättar för Fastighetssverige hur länge han tror den här osäkerheten håller i sig, hur transaktionsmarknaden ser ut och skillnaden mellan olika geografier.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY