Image

Svagt uppåt för Brinova

Bolag I Brinovas delårsrapport för årets första kvartal redovisas ett svagt förbättrat resultat.
Publicerad den 21 April 2011
Anders Silverbåge. Bild: Brinova. Bild: Brinova
Anders Silverbåge. Bild: Brinova.

•?Eget kapital per aktie uppgick till 134,76 kronor (100,77).
•?Soliditeten uppgick till 46,0 procent (39,6).
•?Periodens resultat blev 32,2 miljoner kronor (28,2) varav realiserade värdeförändringar ingår med 3,8 miljoner kronor (5,0). Exklusive realiserade värdeförändringar ökade periodens resultat med 5,2 miljoner kronor.
•?Hyresintäkterna uppgick under perioden till 95,7 miljoner kronor (94,8).
•?Driftsöverskottet uppgick till 59,4 miljoner kronor (57,2).
•?Räntesatsen per 2011-03-31 uppgick till 3,07 procent på utestående låneskulder

- Brinova har en högkvalitativ fastighetsportfölj med investeringar i flera svenska fastighetsbolag. Under vintern har vi utökat vårt innehav i Klövern och sålt av en mindre del i Diös. Även om alla bolag som vi äger aktier i inte har beslutat om sin utdelning, så är prognosen att vi sammanlagt får utdelningar om cirka 125 miljoner kronor under våren, säger Brinovas vd Anders Silverbåge.

Ämnen

Brinova på Branschguiden

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige.
Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.
Ett starkt kassaflöde medger möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten.
Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Small Cap-l...

Läs mer om Brinova på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Styrelsesammansättning à la Mindus: Så här har fastighetsbolagen avkastat

Bolag Äger ledamöterna aktier för mer än fem gånger årsarvodet? Och leder ett större ägande hos ledamöterna till högre avkastning? David Mindus lyfte frågan i sitt hyllade vd-ord i Sagax årsredovisning. Vi har undersökt hur det ser ut i fastighetsbolagen – och hur avkastningen har varit för de olika kategorierna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY