Image

Stora skillnader i handläggningstider

RAPPORTER Fastighetsägarna har kartlagt hur lång tid det tar att hantera bygglovsärenden i Sveriges kommuner. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna. Ett bygglovsärende rörande bostadsrätter i flerbostadshus, som tar tre månader i en kommun, kan ta 66 i en annan. Orimligt, tycker Fastighetsägarna.
Publicerad den 10 Juni 2008

– Planmonopolet står ofta i vägen för en önskvärd utveckling i städer landet över. När staten nu ser över plan- och bygglagen måste fastighetsföretagare ges rätt att få egna förslag till detaljplaner godkända, förutsatt att de inte strider mot andras berättigade intressen, säger Magnus Ersman, distriktsansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Göteborg.

I Sverige har kommunerna monopol på att ta fram och godkänna detaljplaner för nybyggnation, det så kallade planmonopolet. Men det är mycket stora skillnader i hur lång tid detta tar. Det visar en undersökning som Fastighetsägarna har genomfört i 217 av landets 290 kommuner. Syftet är att sätta fokus på vilken betydelse kommunernas olika strategier för och hanteringar av plan- och byggfrågor har för den lokala tillväxten.

I dagarna skickar Fastighetsägarna resultaten av undersökningen till samtliga kommuner i landet i syfte att göra berörda tjänstemän och politiker uppmärksamma på problematiken.

– Detta är en tillväxtfråga. Planprocessens tröghet är en av de största hindren för en gynnsam tillväxt på bostadsmarknaden. När stelbent byråkrati får lov att fördröja ett byggprojekt med upp till fem år riskerar man att mista viktiga arbetstillfällen, säger Magnus Ersman.Antal månader för ett genomsnittligt planarbete från start till detaljplan vinner laga kraft. Max-, min- och medelvärde för samtliga undersökta kommuner:

Småhus – 60 – 2 – 11,7
Flerbostadshus, hyresrätt – 48 – 0 – 11,9
Flerbostadshus, bostadsrätt – 66 – 3 – 12, 6
Kommersiella fastigheter – 24 – 3 – 11,2

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

De vinner prestigeuppdrag när börsjätten bygger höghus

Bygg/Arkitektur Skanska siktar på 30 000 kvadratmeter förtätning med kongresscenter och hotell i centrala Lund. Läs om vilket kontor som står bakom det vinnande arkitektförslaget och se bilder på det ambitiösa projektet i direkt anslutning till Lund C.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY