Image

Stor potential i svenska logistikfastigheter

Bygg/Arkitektur En stark tillverkningsindustri och en växande detaljhandelssektor är faktorer som pekar på ett fortsatt stort behov av logistikanläggningar i Sverige, enligt en ny rapport från TH Real Estate.
Publicerad den 20 Januari 2016

TH Real Estate har undersökt potentiella effekter på framtidens logistiksektor. Rapporten bygger vidare på tidigare analyser från TH Real Estate där demografiska megatrender och deras påverkan på byggnadsmiljön har undersökts.

En central slutsats är att megatrender kommer att ha en betydande effekt för logistikfastigheter över hela världen. Megatrenderna bedöms medföra effekter på såväl utbud som efterfrågan, geografiskt läge och fysiska byggnader.

Några av de viktigaste effekterna är:
• Ett ökande behov av logistikutrymme i utvecklingsländer för att tillmötesgå den snabba framväxten av medelklasshushåll.
• Nytänkande kring utformningen av logistikbyggnader när urbana områden blir mer tätbebyggda.
• Ökad efterfrågan på medelstora byggnader när 3D-skrivare börjar användas i större utsträckning.
• Behov av striktare byggnadsspecifikationer när logistik överlappar med produktionshantering och forskning- och utvecklingsverksamhet.
• Ökad konstruktionseffektivitet när hållbarhetsinitiativ får fäste.

På den nordiska marknaden uppfattar TH Real Estate att minskad förflyttning av tillverkning till utvecklingsländer särskilt gynnar marknader som Sverige som har behållit en kärna av sin tillverkningsindustri. TH Real Estate förutspår att tillverkningsindustrin i Sverige kommer fortsätta att driva efterfrågan på logistikanläggningar.

Sverige rankas också som en av de främsta marknaderna för detaljhandelstillväxt i Västeuropa. En växande detaljhandel, framför allt e-handel, indikerar fortsatt hög efterfrågan på logistikanläggningar.
Södra Sverige, särskilt Malmö, Göteborg och Stockholm, uppvisar överlägset starkast demografisk tillväxt samt BNP-tillväxt, vilket kommer att gynna logistiksektorn under kommande år.

Stefan Wundrak, Head of European Research på TH Real Estate:
– Globala megatrender resulterar i en mängd demografiska, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar och några kommer att ha betydande effekter på logistiksektorn. I Sverige ser vi att en fortsatt stark tillverkningsindustri i kombination med en växande detaljhandel leder till ett fortsatt ökande behov av högkvalitativa logistikanläggningar. Många logistikfastigheter har redan utvecklats och anpassats för att möta mer komplexa behov. Megatrenderna kommer att medföra ökad komplexitet i leverantörskedjan och kräva att sektorn konstant anpassar sig. Investerare måste följa utvecklingen noga för att kunna förutse den transformation som olika städer, länder och marknadssegment kommer att genomgå som ett resultat av att megatrenderna börjar slå igenom.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Teknologi måste tjäna ett syfte om Omid Noghabai ska satsa

Bolag Han har grundat flertalet bolag inom fastighetsbranschen och enligt honom själv vill han modernisera branschen från grunden. Samtidigt är Omid Noghabai tydlig med hur han ser på digitaliseringsarbetet: – Det ska vara koncept som gör att man som fastighetsägare faktiskt sparar pengar. Då kommer jag att investera i det.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige