Image

Stockholms stad får rätt om Nobel Center

Juridik Förvaltningsrätten bedömer Stockholms stads exploatering för Nobel Center på Blasieholmen vara laglig.
Publicerad den 1 December 2016
Stockholms stads kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen detaljplanen för Nobel Center. Bild: David Chipperfields Architects
Stockholms stads kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen detaljplanen för Nobel Center.

Förvaltningsrätten har vid laglighetsprövning gjort bedömningen att kommunfullmäktiges beslut att bland annat medge exploateringsnämnden rätt att genomföra exploatering för Nobel Center på Blasieholmen är lagligt.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats av 175 kommunmedlemmar som begär att få lagligheten av beslutet prövad. De klagande anser bland annat att fullmäktige överskridit sin befogenhet, att beslutet innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB och att beslutet också strider mot EU:s statsstödsregler samt att det förekommit jäv under handläggningen av ärendet. Förvaltningsrätten anser att de omständigheter som klagandena åberopat inte visar att kommunfullmäktiges beslut innebär ett otillåtet gynnande av Nobelhuset AB. Förvaltningsrätten anser inte heller att det har framkommit andra skäl att upphäva beslutet. Förvaltningsrätten har därför avslagit överklagandena.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"En del budprocesser har dragit iväg"

Bolag Folksam är en av Sveriges största kapitalförvaltare. De köpte nyligen en samhällsfastighet i Helsingborg från Skanska för omkring 200 miljoner kronor. Folksam har en uttalad strategi att öka innehavet i fastigheter. Fastighetsdirektören Lars Johnsson ger en djup inblick i verksamheten i en intervju med Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY