Image
Nya skolan i Midsommarkransen kommer att bestå av brandstationens gamla vagnhall och en kommande byggnad som kopplas på. Det rivs, byggs om och nytt. Och med det, stora krav på hur avfall hanteras.
Nya skolan i Midsommarkransen kommer att bestå av brandstationens gamla vagnhall och en kommande byggnad som kopplas på. Det rivs, byggs om och nytt. Och med det, stora krav på hur avfall hanteras. Bild: Thomas Pella Bergsell

Stockholm inför gemensamma krav för bygg- och rivningsprojekt

Energi/miljö Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Det gör det enklare för de anlitade entreprenörerna att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt Stockholms stad.
Publicerad den 12 December 2019

Bort från blandavfall, mot mer källsortering direkt på byggarbetsplatsen och tydligare kommunikation. De nya gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål. Tidigare hade bolagen olika kravformuleringar och uppföljningsmetodik även om samtliga har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

– Stockholms stad är en stor aktör och beställare inom byggsektorn. Vi har nu, med de nya kraven, tagit ett samlat grepp för att minska byggavfallet och möjliggöra cirkulära flöden. Det avfall som ändå uppkommer ska med korrekt avfallshantering återvinnas eller återbrukas, säger Daniel Parianos, miljöansvarig på Sisab.

Staden ska också förebygga avfall genom bättre planering och kommunikation genom hela byggprocessen.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY