Image
Elias Georgiadis.
Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Sterner Stenhus in i Nischer – budpliktsbud på gång

Bolag Sterner Stenhus Holding AB har ingått avtal om förvärv av 3 005 490 aktier i Nischer Properties AB, motsvarande 15 procent av antalet aktier i bolaget, från bolagets största ägare, Weps AB.
Publicerad den 7 December 2021

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Nischer godkänner en riktad emission av aktier till Sterner Stenhus samt till DAMC AB, som är ett helägt bolag av Nischers styrelseledamot David Aspehult. Priset per aktie i Nyemissionen ska vara 8,00 kronor per aktie. Om bolagsstämman godkänner nyemissionen kommer Sterner Stenhus innehav i bolaget efter nyemissionen att uppgå till 41 procent vilket innebär att Sterner Stenhus kommer att behöva lämna ett budpliktsbud avseende samtliga aktier i Bolaget enligt de så kallade takeover-reglerna.
Nischers styrelse kommer att kalla till extra bolagsstämma att hållas senast den 31 januari 2022 för att behandla styrelsens förslag till beslut om nyemissionen. Kallelsen offentliggörs i separat pressmeddelande.

Teckningskursen i nyemissionen motsvarar en premie om 19,55 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 1 november 2021 till och med 6 december 2021. Genom nyemissionen tillförs Nischer en emissionslikvid om cirka 107,2 miljoner kronor före transaktionskostnader.

– Vi är mycket glada över att Sterner Stenhus blir en av huvudägarna i Nischer Properties. Sterner Stenhus kan med sin finansiella styrka och kompetens bidra till att accelerera tillväxten i bolaget, säger Robert Vangstad, vd och styrelseledamot, Nischer Properties.

– Nischer har byggt upp en bra portfölj, och kostnadseffektiv produktion med delägd fabrik och vi ser goda möjligheter att öka tillväxten i bolaget genom förvärv av hyresbostäder, säger Elias Georgiadis, Sterner Stenhus.

Teckningsberättigade i nyemissionen är Sterner Stenhus (10 600 000 aktier) och DAMC AB (2 800 000 aktier). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Nischers ägarbas samt säkra finansiering till vidareutvecklingen av verksamheten.
Till följd av nyemissionen kommer antalet aktier i bolaget öka med 13 400 000 från 20 036 602 till 33 436 602 aktier. Aktiekapitalet i Nischer ökar med ca 367 827 kronor, från 550 000 kronor till 917 827 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen.

För godkännande av Nyemissionen till DAMC AB krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Om den extra bolagsstämma i bolaget godkänner nyemissionen, kommer förvärvet och nyemissionen att leda till att Sterner Stenhus förvärvar över 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, vilket innebär att Sterner Stenhus kommer att ha en skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i bolaget till minst det pris per aktie som Sterner Stenhus erlagt för aktierna i förvärvet respektive nyemissionen, det vill säga 8,00 kronor per aktie.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Ett steg i taget – NCC-chefen om det förnyade avtalet för brandhärjade Oceana

Bolag Fem månader har gått sen Lisebergs kommande vattenpark Oceana stod i lågor. Branden krävde ett liv och förödelsen var stor. Niklas Sparw berättar nu för Fastighetssverige hur viktigt det var för NCC att åter få förtroendet att färdigställa Oceana.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige