Image

Stendörrens bedömda förvaltningsresultat: 172-177 miljoner

Bolag Stendörren uppdaterar sin intjäningsförmåga. Det bedömda förvaltningsresultatet på årsbasis uppgår till 172-177 miljoner kronor.
Publicerad den 21 Januari 2016

Per 31 december omfattade Stendörrens fastighetsportfölj 80 helägda fastigheter med cirka 600 000 kvadratmeter uthyrbar yta.

Det samlade hyresvärdet, efter vakansavdrag, uppgår efter dessa tillträden och på rullande 12-månadersbasis enligt bolagets egen bedömning till cirka 427 miljoner kronor.

Bolaget bedömer även att löpande driftkostnader uppgår till cirka 120-125 miljoner kronor på årsbasis, således förväntas portföljen årligen producera ett driftnetto om cirka 302-307 miljoner kronor.

Vidare bedömer bolaget att den samlade kostnaden för central administration uppgår till cirka 35 miljoner kronor per år och finansieringskostnaden (baserat på faktiska lån och räntederivat per samma datum) resulterar i en årskostnad om cirka 95 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgår enligt denna bedömning således till 172-177 miljoner kronor på årsbasis.

I niomånadersrapporten 2015 rapporterades ett förvaltningsresultat om 87,4 miljoner kronor.

Dessa uppgifter är endast bolagets egen bedömning om den förevarande intjäningsförmågan per 31 december 2015, utan hänsyn tagen till pågående nyuthyrningar, befarade vakanser eller indexrelaterade hyresförändringar, eventuella kommande ränteförändringar eller andra, ännu ej genomförda åtgärder. De tillkommande förvärv som bolaget meddelat men som ännu ej har tillträtts är heller ej medräknade. Därför skall dessa uppgifter inte ses som en prognos av kommande resultatutveckling för Stendörren Fastigheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige