Image

Stendörren köper i Upplands Bro

Transaktioner Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Upplands-Bro, Örnäs 1:14 i expansiva Brunna Industriområde där bolaget sedan tidigare äger sju fastigheter.
Publicerad den 23 December 2016

På fastigheten skapas Brunna Truck Center, en anläggning för tunga fordon. Brunna Truck Center blir en anläggning som möter det stora behovet av service och tvätt för tunga fordon som frekvent har transporter till och från Brunna Industriområde. Byggnaderna, som totalt omfattar cirka 7 300 kvadratmeter nya lokaler är under uppförande. Brunna Truck Center beräknas stå helt färdigt under hösten 2017. Bedömt årligt hyresvärde vid full uthyrning uppgår till elva miljoner kronor och det finns fem tecknade hyresavtal motsvarande 6,4 miljoner kronor i årshyra med 10 års genomsnittlig löptid. Inflyttning beräknas ske i etapper under 2017.

Säljare är PHL Bolagen AB (tillhörande Betonglarsson koncernen i Bålsta) och Framtidssyn AB. Det överenskomna fastighetsvärdet efter färdigställande uppgår till 138 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna, som bestäms bland annat utifrån slutlig byggkostnad och uthyrningsgrad, kommer fastställas efter det att entreprenaden har färdigställts.

Det förvärvade bolaget har befintlig kreditivfinansiering i bank motsvarande 75 procent av byggentreprenaden och efter färdigställande bedöms Stendörrens eget kapital investering i projektet uppgå till cirka 53 miljoner kronor. På tillträdesdagen uppgår Stendörrens investering till knappt 13 miljoner kronor i preliminär köpeskilling och lösen av ägarlån.

– Vi är mycket glada att kunna förvärva denna fastighet som ligger mycket väl belägen i ett för oss välkänt område. Fastigheten bebyggs med högkvalitativa verksamhetslokaler för tunga fordon och med starka hyresgäster. Hyresintäkterna kommer efter färdigställande bidra på ett positivt sätt till Stendörrens kassaflöde, säger Stendörrens vd Fredrik Brodin.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Oscar Properties styrelseordförande om Engelberts avgång: "Han är en visionär"

Karriär Oscar Properties har genomgått metamorfos. Det är vad Peter Norman, styrelseordförande i Oscar Properties, anger som anledningen till att bolagets vd sen 19 år nu ska lämna över till Carl Janglin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige