Image

Starka siffror från Fastpartner

Bolag Marknaden reagerade positivt på Fastpartners Q2-rapport på tisdagen. Aktien stängde fyra procent upp, efter att som högst varit upp med nästan åtta procent.
Publicerad den 7 Juli 2015

Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 23,2 procent till 280,2 (227,5) miljoner kronor.

Ökningen är till största delen hänförlig till hyresintäkter från nyförvärvade fastigheter under 2014 och 2015. Driftnettot för kvartalet uppgick till 199,2 (159,8) miljoner kronor vilket är en ökning med 39,4 miljoner kronor eller 24,7 procent.

Ökningen är till största delen hänförlig till driftnetton från nyförvärvade fastigheter under 2014 och 2015.

Överskottsgraden steg till 71,1 (70,2) procent. Förvaltningsresultatet för kvartalet uppgick till 134,2 (102,8) miljoner kronor eller 2,50 (1,94) kronor per stamaktie.

Förvaltningsresultatet har ökat främst till följd av resultat från nyförvärvade fastigheter under 2014 och 2015.

Värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 160,4 (103,2) miljoner kronor. Värdeförändringarna förklaras främst av sänkta avkastningskrav. Finansiella poster uppgick för kvartalet till 44,2 (–64,8) miljoner kronor. Förändringen beror främst på positiv värdeförändring avseende finansiella instrument. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 311,2 (150,6) miljoner kronor. Förändringen beror främst på högre driftnetto, högre värdeförändringar på fastigheter samt positiv värdeförändring avseende finansiella instrument som motverkats av högre skatt.

För halvåret uppgick resultatet efter skatt till 839,6 (228,8) miljoner kronor, per stamaktie 15,42 kronor (3,98).

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 14 100,0 (12 046,0) miljoner kronor. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 793,4 (132,5) miljoner kronor. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ och Newsec.

Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå:

Ett fastighetsvärde överstigande 15 miljarder kronor
Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 miljoner kronor (i Q2-rapporten uppgick det rullande förvaltningsresultatet till cirka 545 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY