Image

Stark resultatutveckling och tillväxt för Willhem

Bolag Willhem hade ett 2017 med starkt rörelseresultat och stor tillväxt, driftnettot ökade med 35 procent. Utdelningen föreslås till 50 öre.
Publicerad den 15 Februari 2018
Mikael Granath. Bild: Willhem
Mikael Granath.

Bokslutskommuniké januari - december 2017:
# Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 397 Mkr (25 898).
# Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 894 Mkr (1 566), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent (6,4). Av den orealiserade värdeförändringen avser 833 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 1 061 Mkr och motsvarar en värdeökning på 3,3 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (9). Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
# Intäkterna ökade till 2 031 Mkr (1 546), ökningen motsvarar 31 procent.
# Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
# Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
# Rörelseresultatet uppgick till 3 014 Mkr (2 398).
# Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-21).
# Resultat efter skatt uppgick till 2 143 Mkr (1 692).
# Willhem har under året förvärvat totalt 3 461 lägenheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett totalt fastighetsvärde om 5 625 Mkr. Ett fastighetsbestånd i Lysekil har avyttrats innehållande 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler. Vidare har bytesaffären med Framtiden-koncernen i Göteborg genomförts där vi avyttrar 140 lägenheter och erhåller 179 lägenheter.
# Avtal har tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg och Malmö omfattande totalt 186 lägenheter till ett fastighetsvärde om 408 Mkr. Vidare har avtal tecknats om försäljning av 722 lägenheter i Malmö till ett fastighetsvärde om 795 Mkr.
# Under året har två obligationsemissioner om totalt 1 750 miljoner NOK genomförts till en tioårig fast ränta.
# Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (-) per aktie.

Vd:n Mikael Granath kommenterar:

– Året har präglats av ett starkt rörelseresultat och stor tillväxt, driftnettot ökade med 35 procent. Vi har tillträtt fastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett fastighetsvärde om 5 625 miljoner kronor och har förvärvat 96 nyproducerade hyresrätter i Helsingborg samt 90 lägenheter i Malmö. Vidare har vi ingått avtal om försäljning av 722 lägenheter i Malmö. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och vi har under året bland annat genomfört cirka 1 000 lägenheter enligt vårt renoveringskoncept Willhemlyftet.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Willhem på Branschguiden

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.

Läs mer om Willhem på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige