Image
Bild: Istock

SPP köper för 1,3 miljarder av JM

Transaktioner JM har tecknat avtal med SPP Fastigheter om försäljning av två hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor med ett resultat om cirka 390 miljoner kronor.
Publicerad den 28 April 2021

Fastigheterna som avyttras är fastigheten i det färdigställda projektet Manegen (Täby Månstenen 4) och fastigheten i projektet Havreflingan (Järfälla Jakobsberg 2:2853) som kommer att färdigställas under det fjärde kvartalet 2021. Båda fastigheterna har ingått i större utvecklingsområden där JM genomför bostadsprojekt – Täby Park i Täby och Söderdalen i Järfälla. Totalt avyttras 320 bostäder.

För Manegen (Täby Månstenen 4) kommer ett resultat om cirka 160 miljoner kronor att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling i samband med frånträde under det andra kvartalet 2021. Full betalning kommer att ske vid tillträdet vilket genererar ett positivt kassaflöde om cirka 550 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021.

För Havreflingan (Järfälla Jakobsberg 2:2853) kommer ett resultat om cirka 230 miljoner kronor att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling i samband med frånträde under det fjärde kvartalet 2021. Full betalning kommer att ske vid tillträdet vilket genererar ett positivt kassaflöde om cirka 765 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021.

Manegen har möjliggjort högre takt i bostadsutvecklingen med parallellt genomförda projekt i olika upplåtelseformer i Täby Park och snabbare värderealisering i en god marknad för hyresrättsfastigheter. Havreflingan har framgångsrikt omarbetats från bostadsrättsprojekt till hyresrättsprojekt i syfte att tillvarata de förbättrade marknadsförutsättningarna för utveckling av hyresrättsbostäder.

– Det är glädjande att marknaden fortsätter utvecklas positivt och att efterfrågan är stor för våra nyproducerade hyresrättsfastigheter. Det ger oss möjlighet att avyttra färdigutvecklade fastigheter på egen mark, vilket kompletterar vårt långsiktiga ägande av tomträtter i det samägda bolag som bildades under slutet av förra året. Målsättningen att öka volymerna inom hyresrättssegmentet kvarstår och dessa avyttringar skapar förutsättningar för att investera i nya projekt, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

JLL var rådgivare åt JM.
– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bistå JM i denna transaktion och gratulerar båda parter till en bra affär. Intresset har varit rekordstort för dessa fastigheter, både från inhemska och internationella investerare, och är ytterligare ett bevis på den svenska hyresrättsmarknadens attraktivitet ur investeringssynpunkt, säger Filip Sköldefors, Head of Living Capital Markets, JLL Sverige.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

JLL på Branschguiden

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 94 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. I Sverige har vi kontor i ...

Läs mer om JLL på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här vill Niam växa i Norge

Bolag Niam har adderat ytterligare en marknad till sin norska portfölj. Torstein Bomann-Larsen, Associate Director Transactions Norway på Niam, berättar för Fastighetssverige hur man ser på Bergenmarknaden, den nya investeringen samt var i Norge de letar efter nya investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY