Image
Sehlhall köper mer i Järfälla.
Sehlhall köper mer i Järfälla. Bild: SK-R

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Transaktioner Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.
Publicerad den 24 September 2020

Sehlhall Fastigheter fortsätter att växa inom området social infrastruktur. Det senaste förvärvet omfattar fastigheterna Björköby 1:276 och 1:316. Fastigheterna ligger centralt längs med Skälbyvägen och har en total byggnadsarea om 4 300 kvadratmeter BTA. Genom förvärvet ämnar Sehlhall Fastigheter möjliggöra för flyttkedjor och kvarboende.
– I en socialt hållbar stadsdel bör det finnas ett brett utbud av boendeformer med möjligheten att bo kvar när behoven förändras. Vi är därför glada över att förhoppningsvis kunna erbjuda flyttkedjor och kvarboende i ytterligare en kommun. När exempelvis behoven förändras för ens respektive, är det viktigt med närhet till det nya boendet för att möjliggöra besök, säger Dan T. Sehlberg, vd, Sehlhall Fastigheter.
– Vi är övertygade om att vårt förslag bidrar till kommunens och stadsdelens attraktionskraft. Järfälla har en bra försörjningsplan och vi hoppas att fastigheterna kan bidra till att tillgodose behoven fram till 2025, säger Alexander Lundvall, affärsutvecklingsansvarig, Sehlhall Fastigheter.

Fastigheterna i Barkaby kommer att utvecklas och förvaltas inom affärsområdet Sehlhall Vårdbostäder.
– Vi har valt att utforma byggnaderna så att de upplevs som radhus och så att det smälter in i området på ett naturligt sätt. Vi arbetar med varierad färgsättning och indrag för att bryta upp volymen. Vi hoppas att grannarna ser att denna gestaltning, tillsammans med användningen, bidrar till området på ett positivt sätt, säger Saki Azodi, arkitekt, SR-K.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

David Mindus: "Uteslutande pris relativt risk avgör var vi investerar"

Bolag Sagax ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i det tredje kvartalet och höjer dessutom vinstprognosen för helåret. Företagets vd David Mindus berättar för Fastighetssverige hur han ser på fler förvärv framöver. Det här avgör var de investerar och då är de redo att gå in på nya marknader.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY