Image

SBB emitterar hybridobligationer om en miljard

Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget emitterar en ny hybridobligation med en initial volym om 1 000 miljoner kronor. Till följd av den starka efterfrågan så utökades den initiala volymen från 750 miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor. Hybridobligationerna emitteras under ett ramverk om 1 500 miljoner kronor vilket medför att ytterligare 500 miljoner kronor kan emitteras under ramverket.
Publicerad den 7 September 2018
Ilija Batljan. Bild: Pixprovider
Ilija Batljan.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 635 räntepunkter, vilket medför en första kupong under sex procent. Hybridobligationerna redovisas som eget kapital vilket nu uppgår till cirka 9,6 miljarder kronor efter emissionen av nya hybridobligationer om 1 000 miljoner kronor och kommer även att stärka SBBs ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

– SBB har med denna emission emitterat sin andra hybridobligation vilken ytterligare kommer att stärka oss på resan mot att bygga upp nordens bästa fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter. Det är också glädjande att se att såväl många av våra existerande nordiska institutionella investerare såväl som nya investerare deltagit i emissionen, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget.

Danske Bank, DNB Markets, Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY