Image
Peter Wiman.
Peter Wiman. Bild: Savills

Savills: Måttlig inbromsning på transaktionsmarknaden

Transaktioner Årets andra kvartal blir det första kvartalet på den svenska fastighetsmarknaden där effekterna av Covid-19 blir tydliga. Trots en utbredd osäkerhet på marknaden så uppgick kvartalets transaktionsvolym enligt Savills till 36 miljarder, vilket var en nedgång med cirka 35 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.
Publicerad den 2 Juli 2020
Niklas Zuckerman. Bild: Savills
Niklas Zuckerman.

Trots de sjunkande volymerna så fortsätter likviditeten att vara god och antalet genomförda transaktioner under andra kvartalet föll med endast tolv procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– Även om inbromsningen verkar påtaglig så kan man jämföra med 2009, där den genomsnittliga transaktionsvolymen låg på lite drygt 14 miljarder per kvartal och det sämsta kvartalet uppgick volymen till endast nio miljarder. Även om många segment på fastighetsmarknaden påverkats på olika sätt så är marknaden på många sätt starkare än om man jämför med finanskrisåren, kommenterar Peter Wiman, analyschef på Savills.

Transaktionsvolymen för första halvåret uppgick därmed till närmare 102 miljarder, vilket var en ökning med lite drygt en procent jämfört med H1 2019. Den höga transaktionsvolymen under årets första kvartal förklaras till viss del av förvärvet av det noterade bolaget Hemfosa. Under det andra kvartalet svarade hyresbostäder och samhällsfastigheter för mer än hälften av kvartalets transaktionsvolym och hittills i år har bostäder till ett värde om cirka 25 miljarder omsatts.

– På grund av det osäkra ekonomiska läget så ser vi ett kraftigt ökande intresse för fastigheter med låg risk, såsom hyresbostäder, samhällsfastigheter, logistik och kontorsfastigheter med långa hyresavtal med stat eller kommun. Osäkerheten kring hyresutvecklingen för kontorsfastigheter har lett till en avvaktande attityd hos köparna och vi har noterat att en antal transaktionsprocesser har skjutits fram, säger Niklas Zuckerman, transaktionschef på Savills.

Närapå hälften av transaktionsvolymen för hyresbostäder avser projekt under uppförande (sk forward-affärer) och uppgår till hela tolv miljarder under det första halvåret. Under hela 2019 genomfördes affärer avseende projekt till en volym om strax under 17 miljarder, vilket innebär att en ny rekordnotering för dessa typer av affärer är sannolik under 2020.

– De höga volymerna avseende projektfastigheter förklaras till del av ett generellt ökat intresse för att uppföra hyresbostäder, men mer sannolikt är det ett direkt resultat av att projektutvecklande bolag nyttjar den starka efterfrågan kombinerat med att stärka det egna bolaget och minska kapitalbindningen, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Partnertext

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastighetslån i topp bland de svenska räntefonderna

Bolag Morningstars lista publicerad – ny fastighetsfonde i topp. Vd:n tror på kraftigt ökat inflöde framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY