Image
Savills tror att efterfrågan på bostadsfastigheter kommer att öka ännu mer.
Savills tror att efterfrågan på bostadsfastigheter kommer att öka ännu mer. Bild: Savills

Savills: Efterfrågan på bostadsfastigheter bedöms öka

Bostäder Enligt Savills bedöms efterfrågan på hyresbostäder öka när investerare söker stabila kassaflöden på grund av den pågående Covid-19-pandemin.
Publicerad den 12 Oktober 2020

Mellan januari och september 2020, omsattes hyresbostäder till ett värde av 35,5 miljarder kronor, vilket motsvarade en marknadsandel på 27 procent. Detta innebär att segmentet är på väg att bli det volymmässigt största för det fjärde året i rad. Vidare har bostäder varit fastighetsmarknadens mest likvida segment mätt på antal transaktioner 15 år i rad.

Savills har noterat att utländska investerare har ökat sin aktivitet inom bostadssegmetet under de senaste åren, särskilt utländska institutioner. Under 2019 svarade utländska investerare för 60 procent av transaktionsvolymen, vilket innebar att utländska investerare var volymmässigt större än svenska investerare för första gången.

Boverkets behovsanalys visar på ett behov av 640 000 nya bostäder mellan 2018–2027, vilket motsvarar 64 000 nya bostäder per år, något som den nuvarande nyproduktionstakten inte uppfyller. Behovet av nya bostäder är som störst i de tre storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö behöver respektive 288 000, 101 000 och 100 000 nya bostäder.

Niklas Zuckerman, Head of Investment på Savills i Sverige:
– Under de senaste åren har vi märkt av en stor ökning av intresset från utländska institutioner, särskilt för nyproducerade bostäder. Hyresbostäder är en tillgång som genererar en attraktiv riskjusterad avkastning, på grund av den låga vakansrisken.

– Avkastningen på hyresbostäder är mycket attraktiv jämfört med vad som erbjuds från andra tillgångsslag med stabil avkastning, som till exempel en 10-årig svensk statsobligations vars avkastning är på negativa nivåer. Vidare ger det svenska hyressystemet investerare tydliga förutsättningar kring en fastighets framtida kassaflöden, vilket är en stor fördel i en osäker marknad.

Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige:
– Konkurrensen inom bostadssegmentet kommer öka till följd av fortsatt inflöde av kapital som söker investeringar i hyresbostadsfastigheter.

– Differensen mellan volymen av kapital som allokeras mot segmentet och det begränsade utbudet av investeringsobjekt bör leda till ökade volymer av forward-funding affärer och fortsatt låga eller sjunkande avkastningskrav.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige