Image

Sagax köper och bygger ut

AFFÄRER Sagax bygger till sammanlagt 9800 kvadratmeter uthyrningsbar area på tre befintliga fastigheter. Samtidigt meddelar man att man köper Gambros fastigheter Stockholmsledet 9 och Inteckningen 5 i Lund, och man har lagt en option på att få köpa Gambros fastigheter i Hechingen i Tyskland. Totalt handlar det om affärer motsvarande mer än en miljard kronor.
Publicerad den 7 December 2007

Sagax har överenskommit med Björnkläder AB om en utbyggnad av bolagets lokaler på fastigheten Backa 30:4, Göteborgs stad. Tillbyggnaden omfattar 3 000 kvadratmeter höglager. Färdigställandet beräknas ske under hösten 2008. Det nya hyresavtalet med Björnkläder kommer att ha en löptid om åtta år.

Sagax har utfört en till- och ombyggnad av Bockaberg 2:2 i Vetlanda kommun. Samtliga lokaler på fastigheten hyrs av Trivselhus AB. Investeringen avser uppgradering av verksamhetslokaler samt tillbyggnad av 1000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Det befintliga hyresavtalet har en löptid överstigande tio år.

- Att investera för befintliga hyresgäster är en kärnverksamhet för Sagax. Lokalerna anpassas till våra hyresgästers verksamhet och Sagax aktieägare får en god avkastning på sitt investerade kapital, säger David Mindus, vd på Sagax.

Dessutom har Sagax avtalat om förvärv av Gambros fastigheter Stockholmsledet 9 och Inteckningen 5 i Lund. Tillträde kommer att ske under december månad. Sagax anskaffningskostnad uppgår till 570 miljoner kronor. Gambro, som bedrivit verksamhet på de aktuella fastigheterna i mer än 30 år, kommer att återhyra lokalerna i 12,5 år. Gambro har rätt att förlänga hyresavtalen i ytterligare fem år.

Sagax har även ingått två optionsavtal som ger Sagax rätt att förvärva dels Gambros fastigheter i Hechingen, Tyskland, och dels den obebyggda exploateringsfastigheten Fastighetsboken 1 i Lund. Optionerna ger Sagax rätt att under första halvåret 2008 förvärva fastigheterna för en sammanlagd anskaffningskostnad om 440 miljoner kronor.

Fastigheternas sammanlagda markareal uppgår till 200 000 kvadratmeter varav 102 000 kvadratmeter avser Hechingen och 98 000 kvadratmeter avser Lund.

- Investeringen ligger helt i linje med vår långsiktiga investeringsfilosofi. Världsledande Gambro blir en betydande hyresgäst samtidigt som fastigheterna håller genomgående hög standard och är strategiska för hyresgästen. Sagax kommer att stå till Gambros förfogande i samband med ombyggnader och investeringar i fastigheterna. Ur våra aktieägares perspektiv medför affären att Sagax intäktsbas diversifieras, vilket medför lägre risk samtidigt som det löpande resultatet per aktie påverkas positivt, säger David Mindus.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska SBS växa i Norge: "Jätteintressant marknad"

Bolag Studentbostäder i Norden fortsätter sin expansionsresa och sätter ner knappnålen i ett nytt land på etableringskartan. Vd:n Rebecka Eidenert berättar för Fastighetssverige om premiärköpet i Norge, hur man ser på marknaden och om tillväxtplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY