Image

Rikshem i halvmiljardköp i Kalmar

Transaktioner Rikshem köper kommunägda fastigheter i Kalmar för drygt en halv miljard kronor. Dessutom ska bolaget investera 200 miljoner kronor i ombyggnader av äldreboenden.
Publicerad den 25 September 2012
Ilija Batljan. Bild: Rikshem. Bild: Rikshem
Ilija Batljan. Bild: Rikshem.

Det är Rikshems första investering i Småland.

- Det är en ny marknad för oss. Vi tror framför allt på Kalmar, de visar en stark framtidstro där och satsar på forskning och utbildning. Det är en framtidsstad, säger Rikshems vice vd Ilija Batljan till Fastighetssverige.

Rikshem äger nu fastigheter för knappt 16 miljarder kronor.

- Det är uttalat att vi ska upp till 20-25 miljarder kronor, men vi har inget tidsmål på detta. Vi styrs av att hitta rätt affärer, säger Ilija Batljan.

Den aktuella affären gäller fastigheter som Kalmar kommun äger direkt (netto 307,5 miljoner kronor) och genom Kalmarhem (netto 198,5 miljoner kronor). Inklusive stämpelskatt med mera landar det underliggande fastighetsvärdet på cirka 530 miljoner kronor. Befintliga hyresavtal för äldreboende förlängs med löptid 15 år.

Kalmar kommun ska använda pengarna till nya investeringar samt för att minska Kalmarhems skuldsättning.

– Så har vi då presenterat Kalmar kommuns största affär på en bit över 500 miljoner. Vi får genom Rikshem in en långsiktig ägare som vill investera i nya hyresrätter. Kalmarhem minskar sin skuldsättning och kan därmed börja bygga igen. Kalmar kommun frigör kapital som finansierar investeringar. Ett gemensamt bolag bildas för att stödja internationellt flyg och en stiftelse skapas för att stödja sociala investeringar och forskning. Riktigt bra och viktig affär för Kalmar, kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

I försäljningen ingår ett åtagande att renovera och bygga om Smedängens och Norrlidens äldreboenden i samverkan med omsorgsförvaltningen. Syftet är att utveckla dessa fastigheter till moderna vård- och omsorgsboenden för cirka 70-80 boende per fastighet. När Rikshem tar över fastigheterna tänker de inleda arbetet med projektering och ombyggnad av Smedängen och Norrlidens äldreboenden.

En del av köpeskillingen föreslås betalas ut till ny stiftelse med inriktning att stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Kommunledningskontoret och Kalmar kommunbolag föreslås få i uppdrag att bilda stiftelse för detta ändamål. Styrelse för stiftelsen ska vara styrelsen i Kalmar kommunbolag.

Rikshem AB och Kalmar kommun avsätter också vardera 5,5 miljoner för att tillsammans starta ett gemensamt utvecklingsbolag som till lika delar ska ägas av Rikshem och Kalmar kommunbolag. Syftet med bolaget är att främja besöksnäringen genom etablering av en internationell flyglinje eller flyglinjer till och från Kalmar Airport.
Fastigheter som berörs i affären:

Äldreboenden i Kalmar stad
# Oxhagshemmet
# Norrlidshemmet
# Smedängen i Smedby (också lokaler för förskola, hälsocentral och apotek)
# Före detta Stensöskolan
Äldreboenden i Södermöre
# Björkhaga
# Möregården
# Servicehus Ljungbyholm
Hyresbostäder
# Smedhagen i Smedby (35 lägenheter)
# Stenmuren i Smedby (54 lägenheter)
# Kroppkakan i Lindsdal (154 lägenheter)
# Beckasinen (Palacefastigheten och två äldre intilliggande fastigheter, 50 lägenheter plus lokaler).

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY