Image

Rikshem förändrar i organisation och ledningsgrupp

Bolag Rikshem vill på ett tydligare sätt knyta samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser bolaget behov av ökad lokal närvaro i organisationen. Därför genomförs nu en organisationsförändring som är avsedd att ge Rikshem förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och lönsam tillväxt. I och med förändringarna får Rikshems ledningsgrupp också en ny sammansättning.
Publicerad den 11 Maj 2017
Sophia Mattsson Linnala. Bild: Rikshem
Sophia Mattsson Linnala.

Som en del av organisationsförändringen inrättas en ny enhet för affärs- och hållbarhetsutveckling där avdelningarna för transaktion, projekt- och fastighetsutveckling samt hållbarhet samlas. På så sätt knyter Rikshem tydligare samman utvecklingen av affären med hållbarhetsarbetet. Rekrytering av en chef för affärs- och hållbarhetsutveckling påbörjas. Dessutom ändras Rikshems förvaltningsorganisation till att delas upp i tre regioner; Mälardardalen, Norra Sverige samt Södra Sverige och regioncheferna tar plats i ledningsgruppen. Detta i syfte att öka den lokala närvaron och lokala förankringen i bolaget.

– Vi gör en organisationsförändring med affärsmässighet och hållbarhet i fokus samtidigt som vi får en tydligare lokal närvaro med ännu kortare beslutsvägar. Rikshem är ett starkt företag med stor betydelse för kommunernas utveckling. Med den nya organisationen kommer vi att skapa bättre förutsättningar för att fortsätta vår tillväxtresa på ett lönsamt sätt samtidigt som vi bidrar till samhället, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd för Rikshem.

Organisationsförändringen innebär också att rollen som förvaltningschef försvinner. I samband med det går nuvarande förvaltningschef Sven-Göran Svensson i pension.

– Jag vill rikta ett stort tack till Sven-Göran Svensson för hans gedigna och mycket uppskattade insatser för Rikshem. Särskilt betydelsefullt var det ansvar Sven-Göran tog som tf vd under 2016 och som gav bolaget viktig kontinuitet och handlingskraft, säger Sophia Mattsson-Linnala.

Organisationsförändringen medför att ledningsgruppens sammansättning förändras. Nya medlemmar i ledningsgruppen blir regioncheferna Fredrik Edlund, Christofer Bernebring och Anna-Karin Eriksson. Även den kommande chefen för affärs- och hållbarhetsutveckling kommer att ingå i ledningsgruppen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juni 2017. Ledningsgruppen består då av:

• Sophia Mattsson-Linnala, vd
• Hans Ragnarsson, CFO
• Catharina Kandel, tf HR-chef
• Jennie Wolmestad, kommunikationschef
• Carl Conradi, chefsjurist
• Fredrik Edlund, regionchef Mälardalen
• Christofer Bernebring, regionchef Södra Sverige
• Anna-Karin Eriksson, regionchef Norra Sverige
• Vakant, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige