Image
Bostadsminister Johan Danielsson.
Bostadsminister Johan Danielsson. Bild: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regionala center mot arbetslivskriminalitet inrättas – Byggnads välkomnar

Juridik Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.
Publicerad den 24 Februari 2022

– Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet är det myndighetsgemensamma arbete som regeringen sjösatte i december 2017. Det arbetet har levererat över 6000 myndighetsgemensamma kontroller sedan start.

Det uppdrag som regeringen nu avser att ta beslut om innebär att detta arbete utvecklas. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats redan juni 2022 och sju center ska vara på plats under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.
Åklagarmyndigheten läggs till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan. I uppdraget läggs också särskilt fokus vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm välkomnar beskedet.
– Ett ord: Äntligen! Det här har Byggnads efterfrågat länge. Våra medlemmar och ombudsmän möter arbetslivskriminaliteten dagligen och vi kommer att stå först i kön när centren öppnar, med en lång lista på företag som bör kollas upp, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Nu är arbetet igång men det behöver skalas upp snabbt. Myndigheternas arbete på marken har varit enormt eftersatt i den här frågan, inte minst under pandemin. Och när katten är borta dansar råttorna på bordet. Byggnads kräver minst ett center i varje region, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Myndigheternas arbete försvåras idag av de sekretesshinder som hindrar dem från att dela nödvändig information mellan varandra. En utredning är tillsatt på arbetsmarknadsdepartementet och förväntas vara klar till våren.

– Det finns fortfarande sekretesshinder mellan myndigheterna som försvårar arbetet och gör så att bovar kan flyga under radarn. Det finns en pågående utredning på Regeringskansliet och det är helt avgörande att den levererar resultat. Lagstiftningen måste moderniseras så att myndigheterna inte blir bakbundna. Den processen bevakar Byggnads extremt noga, säger Johan Lindholm.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige