Image

Prytz: Brist i PBL leder till försämrad transaktionsmarknad

Juridik I en debattartikel i Dagens Samhälle skrev Mannheimer Swartling-advokaten Jesper Prytz i går att brister i den nya plan- och bygglagen leder till svårigheter vid försäljning och uthyrning av nybyggda hus.
Publicerad den 22 November 2011
Jesper Prytz. Bild: Mannheimer Swartling. Bild: Mannheimer Swartling
Jesper Prytz. Bild: Mannheimer Swartling. Jonas Larson. Bild: Mannheimer Swartling. Bild: Mannheimer Swartling
Jonas Larson. Bild: Mannheimer Swartling. Rune Thomsson. Bild: Tobias Björkgren. Bild: Tobias Björkgren
Rune Thomsson. Bild: Tobias Björkgren.

I debattartikeln skriver Jesper Prytz, tillsammans med advokaten Jonas Larson på samma byrå och Rune Thomsson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige, bland annat: ”Den nya plan- och bygglagen (PBL) skapar osäkerhet om hur länge ett nybyggt hus får användas. Osäkerheten kan finnas kvar långt efter att huset är färdigbyggt och leder till svårigheter vid försäljning och uthyrning. Kärnan i problemet är att rätten att använda ett nybyggt hus i nya PBL kopplas till ett myndighetsbeslut som benämns slutbesked. I många fall kommer slutbesked med lagens nuvarande utformning att beviljas stegvis, och i värsta fall får ägaren aldrig ett definitivt beslut.\"

Skribenterna menar att konsekvensen blir ett val mellan pest och kolera.
”Det går på tvärs med dagens möjligheter att överlåta nybyggda hus på ett väl avvägt sätt. Vem i en ny fastighetstransaktion ska ta risken att slutbeskedet aldrig blir definitivt. Ska säljarna i sina kalkyler tvingas räkna med att nybyggen får stå outhyrda eller osålda under månader/år tills definitivt slutbesked finns?”

Man slutar sin debattartikel i Dagens Samhälle med en uppmaning till lagstiftaren:
”Enligt vår mening bör lagstiftaren skyndsamt undanröja denna oklarhet i nya PBL. Regeln om att användningsförbud gäller tills slutbesked har meddelats bör tas bort, eller så bör användningsrätten göras definitiv redan vid interimistiskt slutbesked. Nuvarande regler bidrar inte till höjd kvalité i bygg-Sverige, men kan försämra transaktionsmarknaden.”

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY