Image

Politiker vill minska möjligheten att överklaga bygglov

Sverige Politiker och fastighetsföretag är rörande överens. Tidsbegränsa handläggningen vid överklaganden av plan- och byggärenden och ta bort en instans för överklagan. Det framkommer i en undersökning från Fastighetsägarna.
Publicerad den 26 Februari 2013
Rudolf Antoni. Bild: Fastighetsägarna.
Rudolf Antoni.

Vid årsskiftet presenterades två statliga utredningar som båda pekar på behovet av att förenkla plan- och bygglagen. Syftet med förslagen är att underlätta nyproduktion av bostäder. En ny undersökning från Fastighetsägarna visar att det finns ett starkt stöd hos både fastighetsföretag och politiker för denna typ av reformer.

– Förslagen upplevs som helt okontroversiella bland såväl politiker som fastighetsföretagare. Det finns därför inga hinder för regeringen att omgående påbörja en reform av plan- och byggprocessen, säger Rudolf Antoni, utredare hos Fastighetsägarna.

Totalt har enkäten besvarats av 95 riksdagsledamöter, 244 ledande kommunpolitiker samt 500 fastighetsföretag. De har fått ta ställning till två påståenden kring plan- och byggprocessen och graderat dem på en skala från inte alls bra till mycket bra.

Politiker och fastighetsägare är överens. Hela 94 procent av de politiska företrädarna tycker att det är mycket bra eller ganska bra att tidsbegränsa handläggningen vid överklaganden av plan- och byggärenden. Motsvarande siffra bland fastighetsföretagen är 97 procent.

På frågan om det är bra att ta bort en instans för överklagan svarar 80 procent av fastighetsföretagen att de tycker det är mycket eller ganska bra. Bland politiker är motsvarande siffra 69 procent.

– Långa handläggningstider leder till oförutsägbarhet och onödigt långa planerings- och byggprocesser. Detta leder i sin tur till att det blir svårare att bygga nytt och att kostnaderna blir onödigt höga, säger Rudolf Antoni.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY