Image
Liia Nõu, vd för Pandox.
Liia Nõu, vd för Pandox. Bild: Pandox

Pandox säljer i Kanada

Transaktioner Pandox har ingått avtal om avyttring av Doubletree by Hilton Montreal i Kanada. Försäljningen avser både hotellfastighet och hotelldrift med ett transaktionspris om cirka 80 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 567 miljoner kronor. Frånträde planeras ske i det andra kvartalet 2024.
Publicerad den 26 Februari 2024

– Med avyttringen av Doubletree by Hilton Montreal realiserar vi värden och frigör kapital för investeringar med högre avkastningspotential på våra hemmamarknader där vi kan bedriva en mer effektiv hotellfastighetsutveckling. Vi har ägt hotellfastigheten sedan 2008 och har i etapper, tillsammans med ett starkt team i Montreal, framgångsrikt utvecklat hotellprodukten. Vi är glada över att ha träffat avtal med en stark lokal hotellfastighetsägare som kan ta hotellfastigheten med dess utmaningar och möjligheter till nästa nivå, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Transaktionsvärde brutto uppgår till 95 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 673 miljoner kronor. Efter avdrag för strukturellt investeringsbehov (fasad) om cirka 15 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 106 miljoner kronor uppgår transaktionspriset till cirka 80 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 567 miljoner kronor, vilket också motsvarar fastighetens bokförda värde per 31 december 2023. Transaktionspriset speglar hotellfastighetens framtida investeringsbehov, hotellverksamhetens bedömda lönsamhetspotential samt Pandox begränsade skalfördelar i drift och fastighetsförvaltning i Montreal, där vi efter avyttringen av InterContinental Montreal 2023 endast har en hotellfastighet kvar. Hotellfastigheten är obelånad. Hotellets omsättning uppgick 2023 till cirka 50 miljoner kanadensiska dollar, motsvarande cirka 354 miljoner kronor.

Transaktionen sker via en inkråmsaffär och beräknas slutföras i det andra kvartalet 2024 efter sedvanlig granskningsprocess, enligt kanadensisk praxis, där köparen erlägger en deposition som förverkas om transaktionen inte slutförs. Köparen är en väletablerad hotellfastighetsägare med säte i Montreal.

Hotellet har 595 rum och redovisas under affärssegmentet Egen drift.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Newsec-profilen: Därför är standardiserad digitalisering nödvändig

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige