Image

Ökat förvaltningsresultat för Maxfastigheter

Bolag I Maxfastigheters delårsrapport skriver vd Håkan Karlsson om ett starkt tredje kvartal.
Publicerad den 15 November 2017

Januari – september 2017:
• Intäkterna ökade med 59 procent och uppgick till 64,5 miljoner kronor (40,6).
• Driftsöverskottet ökade med 67 procent och uppgick till 50,8 miljoner kronor (30,4).
• Förvaltningsresultatet ökade med 126 procent och uppgick till 31,3 miljoner kronor (13,9).
• Periodens resultat uppgick till 24,4 miljoner kronor (59,0), motsvarande 1,8 kronor per aktie (8,3).
• Bolaget har tillträtt sex fastigheter, två i Eskilstuna, en vardera i Gävle, Norrtälje, Katrineholm och Finspång.
• Under perioden har Maxfastigheter genomfört en nyemission om cirka 134 miljoner kronor.
• Bolaget bytte under våren namn/firma till Maxfastigheter i Sverige AB.
• Årsstämman beslutade om en utdelning om 0,64 kronor per aktie.
• Bolaget emitterade i mitten av september ett obligationslån på 200 miljoner kronor.

Juli – september 2017:
• Intäkterna uppgick till 24,6 miljoner kronor (14,3).
• Driftöverskottet uppgick till 20,6 miljoner kronor (11,3).
• Förvaltningsresultatet uppgick till 13,9 miljoner kronor (6,3).

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
• Bolaget har förvärvat fem fastigheter per 1 oktober 2017. Total köpeskilling uppgick till 69,75 miljoner kronor och fastigheterna är belägna i Hallsberg, Hedemora, Köping, Ludvika och Sandviken.
• Bygglov är inskickat för nybyggnation av handelsfastighet i Gävle, område Hemlingby. Totalt 6 300 kvadratmeter handel med inflyttning hösten 2018. Hyresavtal tecknat med hyresgäst om 4 084 kvadratmeter i byggnad ett av två.
• Finansinspektionen har den 8 november 2017 godkänt obligationsprospektet. Obligationerna registrerades för handel vid Nasdaq Stockholm den 13 november 2017.

Vd Håkan Karlsson har ordet:
– Förvaltningsmässigt har vi ett nytt starkt kvartal bakom oss. För kvartalet uppgår förvaltningsresultatet till 13,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 120 procent i jämförelse med samma period i fjol och en ökning med 31 procent från det senaste kvartalet 2017.

– Förvaltningsresultatet för perioden uppgår till 31,3 miljoner kronor vilket är en ökning med 126 procent från föregående år. Överskottsgraden är uppe i 78,8 procent. En mycket hög siffra i branschen men även ett viktigt mål vi följer noggrant. Tanken har ju sedan bolagets grundande att ha hyresgäster som står för det mesta själva. Det vi inte kan påverka ska vi inte betala. Bättre att hyresgästerna har en egen vinning i att spara på sin egen drift.

– Under årets första nio månader har vi förvärvat sex fastigheter, varav fastigheten i Gävle enbart består av en tomt. Tomten i Gävle är centralt placerad i bästa handelsområde och beräknad byggstart sker under Q1 2018. Samtliga förvärv har skett till bra avkastningar och hyresavtalen är, liksom tidigare, långa och de flesta är även triple-net avtal. Dessa fastigheter skapar kassaflöde och avkastning, ett par utav våra fokusområden.

– Vi fortsätter med vårt intensiva uthyrningsarbete vilket visar sig i den mycket höga ekonomiska uthyrningsgraden, 94,2 procent. Vi har ett fortsatt stort fokus på uthyrningsarbetet där nära samarbete med våra hyresgäster och korta beslutsvägar är nyckeln.

– Belåningsgraden har ökat markant under kvartal tre. Anledningen är extern finansiering via en obligation vilken slutfördes 15 september. Vi är stolta över att kunna få in externt kapital till bolaget vilket är en förutsättning för bolagets fortsatta utveckling. Ser man på belåningsgraden är den kortsiktigt uppe i 67,4 procent. Med de förvärv vi gjorde per 1 oktober går den ner till 63,5 procent. Obligationen är en förutsättning för att vi skall lyckas med våra utvecklingsprojekt i Karlstad och Gävle. Vi bygger bolaget på sikt och när projekten står färdiga är vi väl rustade för framtiden och belåningsgraden kommer återigen vara nere i låga nivåer. Bolagets långsiktiga mål är att inte överstiga 60 procent belåningsgrad. Med dagens starka kassa har vi möjligheter att öka fastighetsbeståndet till närmare 1 800 miljoner kronor.

– Vi har ett mål att diversifiera portföljen så att inget segment uppgår till mer än 50 procent. Handel är i dag 65 procent av portföljen men andelen kommer succesivt minska när delprojekten i Karlstad, kontor, står färdiga. Ett annat mål är att 90 procent av fastighetsbeståndet skall finnas i regionstäder. Våra utvecklingsprojekt, i bland annat Karlstad och Gävle, bidrar till en starkare närvaro på dessa orter.

– Bolaget har en stark medvind och vi ser med tillförsikt fram emot att följa upp de starka siffror vi visat upp i denna rapport.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Södra Änggården förvandlas från industriområde till bostadsområde

Bygg/Arkitektur Södra Änggården är en ny, stor stadsdel i Göteborg som utvecklas just nu. Sex olika byggaktörer är involverade i projektet, ett projekt som hålls ihop av Development Partner. För vd Marcus Jonsson, som varit involverad sedan 2017, har det varit en resa genom pandemi, lågkonjunktur och byggkris.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige