Image

Ökande siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartners rullande förvaltningsresultat uppgår i Q3-rapporten till 545 miljoner kronor. Bolagets målsättning är att nå 600 miljoner till nästa rapport.
Publicerad den 21 Oktober 2015

Hyresintäkterna uppgick för Q3 till 288,2 (234,7) miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 207,7 (160,6) miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet nådde 142,0 (102,1) miljoner kronor.

De ökande siffrorna är hänförliga till nyförvärvade fastigheter.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 51,9 miljoner kronor, vilket förklaras med sänkta avkastningskrav. Bolagets genomsnittliga avkastningskrav uppgår till 6,3 procent.

Finansiella poster uppgick till 44,2 (–64,8) miljoner kronor. Förändringen beror främst på positiva värdeförändring avseende finansiella instrument.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 311,2 (150,6) miljoner kronor.

Fastighetsbeståndets värde uppgår till 14 480 miljoner kronor (12 046).

Det rullande förvaltningsresultatet uppgår till 545 miljoner kronor.

Fastpartners mål är att under året uppnå:

# Ett fastighetsvärde överstigande 15 miljarder kronor.

# Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY