Image

Ökade siffror för större Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar förbättrade siffror för årets första kvartal, till följd av att beståndet har vuxit.
Publicerad den 26 April 2013

Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 17,6 procent och uppgick till 181,3 (154,2) miljoner kronor. Ökningen är hänförlig till resultat från nyförvärvade fastigheter under 2012.

Driftnettot ökade med 24,9 procent och uppgick till 109,8 (87,9) miljoner kronor, vilket gav en överskottsgrad om 60,6 (57,0) procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 61,4 (50,1) miljoner kronor, per aktie 1,16 (0,96) kronor. Resultatet har påverkats positivt av nyförvärvade fastigheter under 2012 och som motverkats negativt av högre finansiella kostnader till följd av upplåning i samband med förvärven.

Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 875,4 (7 834,0) miljoner kronor. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

Resultat efter skatt uppgick till 145,9 (63,4) miljoner kronor, per aktie 2,75 (1,22) kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY