Image
Patrik Tillman.
Patrik Tillman. Bild: Odd Molly.

Odd Molly tokrusar efter nya fastighetsförvärv

Transaktioner Klädbolaget Odd Mollys satsning på fastigheter har lett till att kursen har gått från 4,50 till nästan 20 kronor på en dryg vecka.
Publicerad den 27 Augusti 2020

På onsdagen släpptes bolagets Q2-rapport.
Nettoomsättningen minskade med 40 procent till 37,7 MSEK (62,7).
Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-17,9).
Resultat efter skatt uppgick till -11,2 MSEK (-19,2).
Resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-2,12).

Under gårdagen presenterades också ett nytt fastighetsförvärv om 160 miljoner kronor – i samband med detta planeras också riktade emissioner om drygt 57 miljoner kronor.

Gårdagens förvärv gäller två logistikfastigheter, en uthyrbar area om 22 790 kvadratmeter, varav 7 490 kvadratmeter i Borås och 16 300 kvadratmeter i Trollhättan med sammanlagt tre hyresgäster.

Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK.

Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 160 MSEK. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt ca 60 MSEK. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv där Trenäs Förvaltning AB äger 100 procent av det ena bolaget medan det andra bolaget har två andra ägare utöver Trenäs.

Tillträdet är planerat till den 22 oktober 2020. I samband med tillträdet planerar Odd Molly att genomföra en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till Trenäs, givet godkännande på extra bolagsstämma i Odd Molly, samt en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd (tillsammans "Phoenix"), inom ramen för befintligt mandat.

Totalt planeras emissioner om drygt 57 MSEK.
– Med den idag presenterade fastighetstransaktionen och det i förra veckan annonserade förvärvet har Odd Molly på kort tid tagit viktiga steg i den pågående strategiska breddningen med ambitionen att vara en utmanare på logistikmarknaden. Efter genomförda transaktioner kommer bolagets totala fastighetsbestånd uppgå till knappt 73 000 kvadratmeter och beräknat driftnetto öka till 32,5 MSEK inklusive tidigare annonserad tillbyggnad i den logistikfastighet i Kristianstad som förvärvades i slutet av 2019, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

– Vi är glada att Phoenix Insurance Company, som en mycket välrespekterad institutionell investerare med stor erfarenhet av den nordiska fastighetsmarknaden blir ägare med strategisk ambition att stödja framtida tillväxt. Tillsammans med nuvarande huvudägare och styrelse skapas ett starkt team för framtiden, fortsätter Patrik Tillman.

Odd Mollys börskurs gick upp med 95 procent under onsdagen och stängde på 19.30 kronor.

De båda fastighetsprofilerna Ilija Batljan och Rutger Arnhult tillhör storägarna i Odd Molly.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY