Image
Andreas Wahlén.
Andreas Wahlén. Bild: Kristoffer Lönnå

NP3 köper på tre orter

Transaktioner NP3 köper i Karlstad, Umeå och Skellefteå – säljer i Härnösand.
Publicerad den 28 November 2019

NP3 Fastigheter har investerat i tre fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 225 miljoner kronor, aggregerade hyresvärdet uppgår till 20,1 miljoner kronor. Därutöver har en obebyggd fastighet förvärvats i Sundsvall. Fyra fastigheter har avyttrats.

En nyproducerad fastighet i Karlstad har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 100 miljoner kronor. Fastigheten är fullt uthyrd och inrymmer industri- och byggvaruhandel. Den uthyrningsbara arean uppgår till 8 627 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 7,1 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till drygt nio år. Fastigheten har en tomtarea om 20 161 kvadratmeter. Ekonomiskt tillträde skedde 1 oktober 2019.

NP3 har avyttrat tre fastigheter i Härnösand och en i Sundsvall med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 210 miljoner kronor. De fyra avyttrade fastigheterna, med lokaler för främst kontor, har en uthyrningsbar area om 21 600 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 23,9 miljoner kronor och uthyrningsgraden är 87 procent. Ekonomiskt frånträde sker 1 december 2019. Försäljningen är i nivå med redovisat värde. Pangea Property Partners har varit rådgivare i denna affär.

Två industrifastigheter har förvärvats i Umeå och Skellefteå för ett underliggande fastighetsvärde om 125 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar 14 000 kvadratmeter uthyrningsbar area och en markareal om 39 200 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till sex år och uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Tillträdesdag 2 december 2019.

I Sundsvall har en obebyggd fastighet om 133 000 kvadratmeter förvärvats. Marken ligger i Birsta, ett av Sveriges största handelsområden, och har 45 000 kvadratmeter byggrätter. Tillträde sker 1 februari 2020.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Pangea Property Partners på Branschguiden

Pangea Property Partners är en oberoende corporate finance- och transaktionskonsult med fokus på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi har stor vana av att driva igenom komplexa affärer, såväl större bolagsbildningar som försäljningar av fastighetsportföljer på låglikvida marknader. Det gör att vi kan hantverket och vet hur varje affär ska hanteras för att ge maximalt resultat för våra uppdragsgivare.

Pangea Property Partners har stor erfarenhet av affärer där nordiska fastigheter möter internationellt kapital. Vi har ett brett internationellt nätverk och över 40 procent...

Läs mer om Pangea Property Partners på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny regionchef syr om Sernekes kostym

Karriär Visionen är ännu inte klar. Inte så konstigt då Markus Arfvidsson enbart hunnit sitta på stolen som regionchef för Serneke Göteborg i några veckor. Hans uppdrag är att stärka bolagets affär och få det att växa på göteborgsmarknaden. Fastighetssverige tog ett samtal om varför han gillar vägar och hur det var att lämna Skanska efter 27 år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige