Image

NP3 köper loss fastighetsportfölj

Transaktioner NP3 Fastigheter har avtalat om förvärv av 14 fastigheter om sammanlagt 41 400 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 310 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 98 procent och det årliga hyresvärdet uppgår till 26,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen i fastigheterna uppgår till 5,3 år.
Publicerad den 3 April 2017
Andreas Nelvig. Bild: NP3 Fastigheter
Andreas Nelvig.

Förvärvet är villkorat att säljaren Localis Riks AB:s årsstämma, som äger rum den 7 april, godkänner affären samt slutgiltiga kreditbeslut.

Förvärvet består av fem fastigheter i Gävle samt en i Sandviken om sammanlagt 23 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Två fastigheter om sammanlagt 1 900 kvm ligger i Leksand och 6 fastigheter om sammanlagt 16 500 kvm ligger i Småland.

Fastigheterna i Småland har ett hyresvärde om 10,2 miljoner kronor och en överskottsgrad om 98 procent. Hyresvärdet i Småland motsvarar 1,5 procent av Bolagets totala hyresvärde.

Dessa fastigheter är inte ett långsiktigt innehav och ska inte ses som en kursändring av strategin utan snarare en konsekvens av att komma åt fastigheterna i Gävle. Största hyresgäster är Holmgrens bil och Ahlbergs bil som står för 27 respektive tio procent av det sammanlagda hyresvärdet i portföljen. Förvärvet finansieras genom egen kassa, obligationslån och banklån. Tillträde är planerat att ske under andra kvartalet 2017.

– NP3 har en tydlig tillväxtambition i norra Sverige i stort och i Gävle i synnerhet då vi innan detta förvärv ännu inte nått en tillfredsställande volym där. Med detta förvärv ökar vi den uthyrningsbara ytan i Gävle med 30 procent och når därmed målet om 100 000 kvadratmeter i affärsområdet, säger vd:n Andreas Nelvig och tillägger:

– I förvärvet får vi med oss sex fastigheter i Småland till rimliga kvm priser, genomsnittliga hyresavtal om nio år och en huvudsaklig hyresgäst som är finansiellt stabil. Förvärvet innebär att NP3 äger fastigheter utanför norra Sverige på knappt två procent av fastighetsvärdet. Affären ger en avkastning på cirka 7,4 procent och med de attraktiva byggrätterna som medföljer tror jag på en långsiktigt ännu bättre avkastning.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De gick bäst på börsen i juli

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på vilja av de noterade fastighetsbolagen som gick bäst på börsen under juli månad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY