Image
Petter Hallenberg, Sehlhall.
Petter Hallenberg, Sehlhall.

Novus-undersökning: Samhällsfastigheter i dåligt skick

Sverige Drygt en tredjedel av verksamhetscheferna i äldreomsorgen gör bedömningen att den egna arbetsplatsen inte är i gott skick, och nära hälften anser att klimat och ventilation inte fungerar tillfredsställande i de byggnader där omsorgen bedrivs. Det visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Sehlhall.
Publicerad den 23 Augusti 2022

– Tyvärr är jag inte förvånad över resultatet, men nu behövs krafttag för att förbättra förhållandena för våra äldre så att de kan känna sig trygga på sina boenden. Det här är också ett stort arbetsmiljöproblem runt om i kommunerna, säger Petter Hallenberg, grundare av Sehlhall.

Att så många som en av tre verksamhetschefer i äldreomsorgen dömer ut arbetsplatsens skick är en larmklocka för äldrevården som fick utstå hård kritik för brister i den medicinskt inriktade verksamheten under coronapandemin. Nu visar nya uppgifter på stora problem kopplade även till fastighetsbeståndet.
I undersökningen har tvåhundra verksamhetschefer vid kommunala och privatägda äldreboenden runt om i landet tillfrågats om olika aspekter på arbetsmiljön. Svaren speglar det faktum att en stor det av landets äldreboenden är byggda på 1960- och 1970-talen.
– De är slitna och inte alls anpassade till dagens behov, säger Petter Hallenberg. Flera av dem, framförallt de i kommunal ägo, kan vara direkt hälsovådliga, både för de som bor och de som arbetar där. Vår bedömning är att så mycket som trehundrafemtio av dessa uttjänta boenden borde stängas.
Hallenberg menar att den övergripande utmaningen är att Sverige behöver sjuhundra nya äldreboenden inom tio år, utöver de gamla boenden som alltså behöver avvecklas alternativt totalrenoveras.
– Görs inget nu kan våra äldre inte vara säkra på att få plats på ett värdigt äldreboende när behovet uppstår, säger Petter Hallenberg. Den här undersökningen visar att verksamhetscheferna är medvetna om problemen och nu är det viktigt att vi lyssnar på dem.
– En annan stor utmaning är personalförsörjning. SKL beräknar att antalet anställda i välfärden behöver öka med 200 000 personer fram till 2026. Arbetsmiljön är central för att attrahera dessa avgörande medarbetare, säger Petter Hallenberg.
Sehlhall har specialiserat sig på nybyggnation av vård- och gruppboenden samt skolor. Redan på ritningsstadiet planeras för trygga, moderna och hållbara lösningar långt ifrån den institutionella känsla som annars präglar Sveriges äldre boenden.
Petter Hallenberg vill lyfta den pågående debatten till att gälla kvalitet snarare än driftsform.
– Vi måste komma ihåg att det handlar om människors hem. Vi visar de äldre respekt genom att skapa omsorgsmiljöer som är trygga och hemtrevliga. Därför bör diskussionen fokusera på kvalitet i välfärden snarare än driftsform i välfärden.

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige