Image

Nordic PM delas upp i två delar

Bolag Ägarna till Nordic PM, Joakim Orthén och Marcus Gärdebrandt, har enats om att dela upp bolagets verksamhet i två olika bolag. Samtidigt skapas ett nytt bolagsnamn till ena delen.
Publicerad den 25 Mars 2014
Joakim Orthén. Bild: Nordic PM
Joakim Orthén. Marcus Gärdebrandt. Bild: Property Partner
Marcus Gärdebrandt.

Under 2011 fusionerade ägarna samman sina företag under namnet Nordic PM och bolaget har sedan dess haft en kraftig expansion. Verksamhetens fokus har legat på fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling samt fastighetstransaktioner. Bolaget har expanderat i takt med den succesiva ökningen av antal uppdrag och deras omfång, och sysselsatte 57 medarbetare vid årsskiftet 2013/14.

I samband med den fission som nu genomförs bildar Joakim Orthén ett nytt företag som kommer att drivas under namnet Nordic PM. Företaget skall fokusera på affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning och fastighetstransaktioner. Antal medarbetare blir 27 stycken, inklusive underkonsulter.

Marcus Gärdebrandt behåller befintligt organisationsnummer till det företag som istället namnändras till Property Partner. Företaget skall bedriva fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning samt fastighetsdrift. Antal medarbetare blir 34 stycken, inklusive underkonsulter.

- Det finns mycket att utveckla och tillföra vår bransch. Vi har märkt av en ökad efterfrågan från kunderna på ett mer differentierat och specialiserat tjänsteutbud. Våra båda företag kommer att fortsätta samarbeta i ett antal uppdrag med gemensamma kunder. Vi får genom detta förbättrade möjligheter att förädla våra verksamheter och ha en tydligare profilering, vilket vi uppfattar som positivt, säger de båda ägarna i ett gemensamt uttalande.

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills listar frågorna branschen ska hålla koll på 2023

Lista Fastighetsbranschen likt övriga delar av världen står inför en omställning på grund av all osäkerhet som präglat innevarande decenniet. Pandemi, krig och hög inflation har haft en enorm inverkan på branschen och förväntas få ringar på vattnet de kommande åren. Vad innebär detta för fastighetsbranschen på kort sikt? Fastighetssverige tog hjälp av Savills analyschef Maryrose David för att lista vad som kan vara värt att hålla utkik efter under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige