Image
David Aspehult.
David Aspehult. Bild: Nischer Properties

Nischer köper förvaltningsfastigheter

Transaktioner Nischer Properties förvärvat tre fastigheter i Luleå till en köpeskilling baserat på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 29 miljoner kronor.
Publicerad den 11 Mars 2022

Köpet sker genom förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget. Köpeskillingen finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering. Fastigheterna angränsar till varandra och är centralt belägna i Luleå med lokaler i bottenplan och bostäder i övriga plan. Den totalt uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 2 304 kvadratmeter och är fördelad på cirka 806 kvadratmeter bostäder och 1499 kvadratmeter lokaler. Driftnettot uppgick 2021 till drygt 1,8 miljoner kronor. Samtliga lägenheter är fullt uthyrda.

– Vi vill bygga upp bestånd av hyresfastigheter om minst 300 bostäder i de orter vi etablerar oss, den här affären blir ett bra komplement till vårt nuvarande projekt i Kronan där vi planerar att utveckla 100 bostäder. Vi ser även en stor potential för dessa fastigheter i Luleås framtida stadsförändring då fastigheterna tillhör områden som pekas ut för möjlig framtida exploatering med tillbyggnad på höjden. Vi fortsätter jobba aktivt med både fastighetsutveckling och förvärv för att kraftigt öka vårt bestånd av hyresrätter under den närmaste tiden, säger David Aspehult, tf vd, Nischer Properties AB.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige