Image

NAI Svefa: Bostäder bättre än börsen

Sverige Bostadsfastigheter har blivit ett starkt alternativ till börsen – framför allt i de medelstora regionstäderna. Det visar NAI Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad” som betygsatt 24 orter utifrån ett investeringsperspektiv.
Publicerad den 21 September 2011

Under den senaste femårsperioden har en direktinvestering i svenska bostadshyreshus gett en totalavkastning om cirka 9,6 procent vilket kan jämföras med avkastningen på börsen som samtidigt uppgått till 14,4 procent.

Aktieplaceringar innebär dock en betydligt högre risk med stora årliga variationer.

I takt med den kraftiga börsnedgången under sommaren och den följande jakten på trygga placeringar spås nu intresset för svenska hyresfastigheter öka ytterligare. Om inte aktiemarknaden återhämtar sig inom en snar framtid tror NAI Svefa att vi kommer att få se stora direktinvesteringar i fastigheter under den kommande treårsperioden.
- Vi har blickat tillbaka och sett hur det varit under tidigare finanskriser och då har det alltid följt en period när det funnits ett stort intresse för bostadsfastigheter, säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.

Orsaken är att investerarna dels vill minimera risken och dels få en stabil avkastning. Till skillnad från börsen så skiftar inte värdet på fastigheter lika kraftigt. Bostadsfastigheter blir på så vis en säkrare placering. De mest intressanta bostäderna finns på orter i landet där det råder bostadsbrist. Dessa fastigheter ligger främst i regionstäderna.
- Placerarna söker en tryggare investering och dessa hittar man i bostäder på orter där det finns en stark efterfrågan, då finns det ingen risk för vakanser och direktavkastningen blir hög och stabil. Är obalansen mellan utbud och efterfrågan dessutom stor finns det en chans till en positiv värdeutveckling.

En faktor som talar för att intresset för den svenska bostadsmarknaden kommer att stiga är att de svenska fastighetsbolagen gjorde rekordresultat 2010 och flera sitter med stora kassor.
- Om dessa aktörer väljer att återinvestera kapital i verksamheten genom fastighetsförvärv eller nybyggnadsprojekt kan hösten komma att bjuda på stora investeringar. Marknadsläget bjuder på ett gyllene tillfälle för de som har kapital att investera. De starka fastighetsbolagen med pengar i kassan har alla möjligheter att ta marknadsandelar nu.

I övrigt visar NAI Svefas fastighetsindex att Stockholm stärker sin förstaplats som den starkaste fastighetsmarknaden i Sverige följt av Göteborg och universitetsstäderna Lund och Uppsala.
- Trycket på Stockholmsmarknaden har varit fortsatt högt under det första halvåret och efterfrågan på både bostäder och kommersiella fastigheter är fortfarande långt större än utbudet, säger Åsa Henninge.

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige