Image
Johan Claesson.
Johan Claesson. Bild: Catella

Minusresultat för Catella i Q2

Bolag Catella redovisar ett resultat om -149 mkr (64) för Q2.
Publicerad den 21 Augusti 2020

I slutet av andra kvartalet 2020 uppgick förvaltat kapital till 148,6 mdkr, en minskning med 7,6 mdkr jämfört med föregående kvartal varav 6,2 mdkr är hänförlig till valutaeffekter. Totala intäkter under kvartalet uppgick till 523 mkr och rörelseresultatet till 39 mkr, en minskning med 165 mkr respektive 125 mkr.

Catella påverkades negativt av pandemins utbredning och turbulensen på finansmarknaderna, främst inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds och Corporate Finance.

Property Investment Management har inte påverkats nämnvärt av pandemin under andra kvartalet. Den tidigare negativa trenden inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds fortsatte under kvartalet och rörelseresultatet inom affärsområdet minskade med 125 mkr jämfört med andra kvartalet 2019. Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -147 mkr vilket inkluderar nedskrivning av koncernmässiga uppskjutna skattefordringar om 70 mkr relaterat till avyttringen av Catella Fondförvaltning AB och reservering för kostnader för avveckling uppgående till 55 mkr relaterat till avvecklingen av Catella Bank.

April – Juni 2020

• Totala intäkter 523 mkr (688)
• Nettoomsättning 499 mkr (677)
• Rörelseresultat 39 mkr (164)
• Resultat före skatt 21 mkr (157)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -73 mkr (114)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -76 mkr (-49)
• Periodens resultat -149 mkr (64), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (38)
• Resultat per aktie -1,66 kr (0,44)

Januari – Juni 2020

• Totala intäkter 1 027 mkr (1 142)
• Nettoomsättning 948 mkr (1 124)
• Rörelseresultat 111 mkr (226)
• Resultat före skatt 67 mkr (203)
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -49 mkr (136)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -89 mkr (61)
• Periodens resultat -139 mkr (197), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -147 mkr (149)
• Resultat per aktie* -1,67 kr (1,72)
• Eget kapital* 1 381 (1 544)
• Eget kapital per aktie* 15,63 (17,89)
• Förvaltat kapital 148,6 mdkr (174,9)
• Rörliga intäkter som debiteras vid årsskiftet inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 0 mkr.

– Renodlingen av Catella till ett bolag mer fokuserat på produkter och tjänster relaterat till affärsområdet Property Investment Management och Corporate Finance fortsatte under andra kvartalet. Det framtida Catella kommer i allt större omfattning att koncentrera kapital och resurser inom Property Investment Management, Corporate Finance och fastighetsutvecklingsprojekt. De mest påtagliga förändringarna är att ytterligare fokus kommer vara att tydliggöra våra strategier inom förvaltningsuppdrag, alternativt fastighetsfonder och skapa selektiva fonder inom olika segment, såsom bostäder, logistik, projektverksamhet, hotell, workout med mera. Det innebär bland annat att Catella successivt kommer att stärka sin kompetens och inriktning inom projektutveckling både i egen regi och i samarbete med andra aktörer i syfte att skapa mer värde i tidiga faser med målet att dessa ska övertas av fonder som skapas och förvaltas av Catella, säger Johan Claesson, tf vd för Catella.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så här går affärerna för Croisette

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Nesme Jari som är Senior Associate Leasing vid Croisette. Det här arbetar de med just nu, så här ser kontorsmarknaden ut och på det här sättet fyller de upp tomma butikslokaler.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY