Image
Knut Pedersen, vd för Catella.
Knut Pedersen, vd för Catella. Bild: Catella

Minusresultat för Catella efter nedskrivning

Bolag Catella skriver ner sina låneportföljer med 85 miljoner kronor under Q3.
Publicerad den 14 November 2019

Catella fortsätter att växa och totala intäkter ökade med 10% i jämförelse med tredje kvartalet föregående år. Det är främst fasta intäkter som driver ökningen genom fortsatt tillväxt inom Property Investment Management som ökat sitt förvaltade kapital med cirka 34 mdkr i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet minskade med 18 mkr belastat av ökade personal- och hyreskostnader i samband med uppstart av nya verksamheter inom främst Property Investment Management samt nya initiativ på produktsidan vilket är en viktig del i strategin om fortsatt tillväxt. Finansnettot påverkades negativt under kvartalet av nedskrivningen om totalt 85 mkr hänförligt till låneportföljerna vars bokförda värde uppgår till 141 mkr per utgången av tredje kvartalet.

Juli – september 2019
• Totala intäkter 517 mkr (472)
• Nettoomsättning 507 mkr (465)
• Rörelseresultat 74 mkr (92)
• Resultat före skatt -33 mkr (74), varav -85 mkr hänförligt till nedskrivning av Låneportföljen
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -60 mkr (50)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning -9 mkr (-38)
• Periodens resultat -69 mkr (11), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -83 mkr (-13)
• Resultat per aktie -0,96 kr (-0,16)

Januari – september 2019
• Totala intäkter 1 659 mkr (1 518)
• Nettoomsättning 1 631 mkr (1 473)
• Rörelseresultat 300 mkr (292)
• Resultat före skatt 170 mkr (275), varav -85 mkr hänförligt till nedskrivning av Låneportföljen
• Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 76 mkr (188)
• Periodens resultat från avyttringsgrupp som innehas för försäljning 52 mkr (-96)
• Periodens resultat 128 mkr (92), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 66 mkr (21)
• Resultat per aktie 0,76 kr (0,26).
• Eget kapital 1 487 (1 578).
• Eget kapital per aktie 17,23 (18,76)
• Förvaltat kapital 184,1 mdkr (178,9)
• Upparbetade, ej debiterbara (ej intäktsförda), rörliga intäkter inom Systematic Funds uppgick vid periodens slut till 9 mkr.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella Corporate Finance är en ledande rådgivare inom finansiella tjänster för företag på den europeiska fastighetsmarknaden.

Läs mer om Catella på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY