Image
Mikael Nicander.
Mikael Nicander. Bild: Sarah Thorén

Minskat resultat för Stendörren

Bolag Minskade värdeförändringar leder till ett lägre resultat för Stendörren jämfört med förra året.
Publicerad den 7 Maj 2019

• Hyresintäkterna ökade med 17% till 149 miljoner kronor (127) och driftnettot ökade med 26% till 99 miljoner kronor (79).
• Förvaltningsresultatet ökade till 36 miljoner (34).
• Kassa?öde från den löpande verksamheten uppgick till 34 miljoner kronor (68) motsvarande 1,22 kronor per aktie (2,5).
• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 6 miljoner kronor (50), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassa?öden.
• Periodens resultat minskade till 34 miljoner kronor (65) motsvarande 1,21 kronor per aktie (2,37)

Vd Mikael Nicander:
– Vårt resultat är en effekt av det ökade driftnettot som uppgick till 99 (79) miljoner kronor, en ökning med 26%. Värdeförändringen uppgick till 6 miljoner för perioden, där främst fördyringar i några av våra projekt dämpade värdeökningen. Omförhandlade avtal under perioden medförde en genomsnittlig hyreshöjning om 44% varvid hyrestillväxten i jämförbart bestånd uppgick till 6%. Det löpande förvaltningsarbetet, att öka hyresintäkterna samtidigt som driften effektiviseras är viktiga bidrag till vårt över tid förbättrade driftnetto. Det fortsatta arbetet med att förbättra driftnetto och förvaltningsresultat bygger på en organisation som kan tillvarata alla de möjligheter som det innebär att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom vår prioriterade geografiska region.

– Bolaget ser även stora möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen med betydande potential att generera avkastning överstigande bolagets långsiktiga avkastningskrav. Därför har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen.

– Det starka kassa?ödet och den höga avkastningen som vårt fastighetsbestånd genererar ger oss finansiell styrka och vi upplever att det stämmer väl överens med bankernas kriterier för fortsatt kreditgivning. Räntehöjningar, om än måttliga, kommer sannolikt i kombination med stigande in?ation vilket ger oss motsvarande tillväxt på hyresvärdet och därmed mildras den påverkan som högre finansiella kostnader kan medföra.

– Sammanfattningsvis står Stendörren väl rustat för kommande expansion och med en ny aktiv huvud- ägare i ryggen ser jag fram emot att, tillsammans med våra engagerade medarbetare, bygga vidare på Stendörrens framgångar.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen. På Stendörren söker vi alltid den bästa lösningen för våra hyresgäster och anpassar våra hyreslokaler efter deras behov, inte bara för att optimera effektivitet och lönsamhet, utan även trivsel och arbetsglädje.

Våra lokaler finns främst i Storstockholm och Mälardalen i bland annat Högdalen, Veddesta, Upplands-Bro, Uppsala, Enköping, Västerås, Flen ...

Läs mer om Stendörren Fastigheter på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Här är de hetaste rekryteringarna under Q3

Karriär En rad tunga poster i fastighetsbranschen har tillsatts under årets tredje kvartal. Fastighetssverige har tittat närmare på branschens hetaste Q3-rekryteringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige