Image

Midroc och Jungberg & Rothman utvecklar Årsta torg

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i Uppsala godkände i går en markanvisning för 300 bostäder och 6 500 kvadratmeter lokalyta för butiker, arbetsplatser och kontor kring Årsta torg. Aktörerna som får uppdraget är Midroc Property Development och Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Salabacke Holding.
Publicerad den 5 November 2015

Under hösten har Uppsala kommun arbetat fram ett markanvisningsavtal som innebär att två utvalda aktörer tillsammans med kommunen kommer att arbeta fram ett planförslag för Årsta torg. Förslaget innehåller en blandning av bostäder och verksamhetslokaler i en attraktiv helhet.

– Området Östra Sala backe är Uppsalas flaggskepp inom hållbart byggande, ambitionerna att skapa innovativa lösningar och nytänkande även kring arkitekturen är hög. Att vi gör plats för 300 bostäder och mer lokalytor går i linje med vår ambition om ett växande Uppsala där bostäder varvas med arbetsplatser och service, säger Erik Pelling (S) ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

De båda aktörerna arbetar tillsammans med den danske arkitektfirman Juul och Frost för att ta fram en hållbar struktur och helhet för Årsta torg med plats för boende i såväl hyres- som bostadsrätt, utrymme för spontana möten, aktiviteter, service. Ett varierat utbud på Årsta torg ska möta en ökad efterfrågan på handel och service i området när de drygt 2 500 nya bostäderna inom Östra Sala backe står färdigbyggda

– Båda aktörerna har kunnat visa på ett betydelsefullt helhetstänk när det gäller utveckling och förvaltning av bostäder och verksamhetslokaler. Torget kommer att utgöra en viktig handels- och mötesplats för den nya stadsstrukturen som växer fram i Östra Sala backe, säger Ingrid Anderbjörk fastighets- och exploateringschef.

Midroc har fått förtroende för att de har visat exempel på genomförda projekt i liknande stadsmiljöer, och förståelse för det helhetsgrepp utvecklingen av ett torg kräver. Jungberg & Rothman har sedan tidigare en option på att utveckla attraktiva verksamheter i bottenplan i kvarteret kring det nya Årsta torg.

Uppdraget innebär konkret att nuvarande Årsta centrum kommer att byggas till och förlängas västerut. Där ansluter det till Fyrislundsgatan och de nya kvarteren väster om gatan. Årsta torg kommer även att utgöra en viktig länk mellan stadsdelarna Årsta och Sala backe.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Obos Nya Hem-vd:n vill se sänkta trösklar till ägt boende

Bostäder Det är ingen nyhet att exempelvis lärare, poliser och brandmän har svårt att efterfråga nybyggda bostadsrätter på många håll i landet. Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem, menar att de som får samhället att fungera också borde har råd med en egen bostad. – Det här är en jätteviktig fråga, speciellt nu när det är tuffa tider. Något måste göras så att fler kan ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige